Şiir (Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler)

Şiir (Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler) (13)

Şiir İnceleme

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade…

Şiir ve Zihniyet

ŞİİRLERDE ZİHNİYET BELİRLEME Şiirde Zihniyet Nedir? Zihniyet unsurları nelerdir? Bir dönemde siyasi, askeri, sosyal, askeri, ekonomik, kültürel, dini vb. hayat…

Şiirde Yapı

ŞİİRDE YAPI ÖZELLİKLERİ Şiirin Yapısını Oluşturan Unsurlar Şiir Biçim Özellikleri Şiir insanda farklı duygular ve çağrışımlar uyandıran bir ses sistemidir.…

Şiirde Tema

ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi,…

Şiir Dili

ŞİİRDE DİL - ÜSLUP Şiirde Dil ve Anlatım Özellikleri Şiir dili günlük konuşma dilinden ve bilimsel dilden çok farklıdır. Şiirlerde…

Ahenk Unsurları (Ses ve Ritim)

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI Şiirde Ölçü, Kafiye, Redif, Aliterasyon, Asonans, Tekrir, Şiir Ritim ve Ahenk İlişkisi Şiirin insanların kulağına hoş gelen…

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

ŞİİRİN ANLAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Şiir Dili ve Günlük Dil Şiirde Alamın Sağlanması Şiir bir sanattır ve sanat ürünlerinin bir değil…

Şiir ve Gelenek

DÖNEMLERE GÖRE TÜRK ŞİİRİNİN GELİŞİMİ Türk Şiirinin Dönemleri Şiir ve Motif Bir dönemde zihniyet, kültür, dil, inanış gibi unsurlar vesilesi…

Şiir Yorumlama

ŞİİRDE BİÇİM VE ANLAM Şiirde Anlamın Oluşumu Tema Konu ve Anlam Şiirler birer sanat eserleridir. Sanat eserlerinin anlaşılıp yorumlanmasında dikkate…

Metin ve Şair

METİN VE ŞAİR ARASINDAKİ İLİŞKİ Edebi Kişilik ve Sanat Anlayışı Şairi Bulma, Şairin Hayatı Şair ve Zihniyet Şair ve Gelenek…

Şiir Okuma ve Ezberleme

ŞİİR OKUMAK Şiir ve Diksiyon Güzel Şiir Okuma Yöntemleri Şiir Okumanın Faydaları Anlatım sanatları arasında en etkilisi şiirdir. Şiir diğer…

Manzume ve Şiir Farkı

MANZUM, MENSUR VE MANZUME KAVRAMLARI Manzumeyi Şiirden Ayıran Özellikler Manzume ve Şiirin Benzer Özellikleri Günümüzde manzumeler eski edebiyatta mesnevilerin işlevini…

Manzume Nedir?

MANZUMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Eski dilde metinleri ayırmak için “manzum” ve “ mensur” (nazım ve nesir) kelimeleri kullanılırdı. Burada manzum sözü şiir; mensur sözü…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay