Buradasınız: AnasayfaTürk Edebiyatı9. SınıfŞiir (Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler)


Şiir (Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler)

ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade…
  ŞİİRLERDE ZİHNİYET BELİRLEME Şiirde Zihniyet Nedir? Zihniyet unsurları nelerdir? Bir dönemde siyasi, askeri, sosyal, askeri, ekonomik, kültürel, dini vb.…
ŞİİRDE YAPI ÖZELLİKLERİ Şiirin Yapısını Oluşturan Unsurlar Şiir Biçim Özellikleri Şiir insanda farklı duygular ve çağrışımlar uyandıran bir ses sistemidir.…
ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi,…
ŞİİRDE DİL - ÜSLUP Şiirde Dil ve Anlatım Özellikleri Şiir dili günlük konuşma dilinden ve bilimsel dilden çok farklıdır. Şiirlerde…
ŞİİRDE AHENK UNSURLARI Şiirde Ölçü, Kafiye, Redif, Aliterasyon, Asonans, Tekrir, Şiir Ritim ve Ahenk İlişkisi Şiirin insanların kulağına hoş gelen…
ŞİİRİN ANLAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Şiir Dili ve Günlük Dil Şiirde Alamın Sağlanması Şiir bir sanattır ve sanat ürünlerinin bir değil…
DÖNEMLERE GÖRE TÜRK ŞİİRİNİN GELİŞİMİ Türk Şiirinin Dönemleri Şiir ve Motif Bir dönemde zihniyet, kültür, dil, inanış gibi unsurlar vesilesi…
ŞİİRDE BİÇİM VE ANLAM Şiirde Anlamın Oluşumu Tema Konu ve Anlam Şiirler birer sanat eserleridir. Sanat eserlerinin anlaşılıp yorumlanmasında dikkate…
METİN VE ŞAİR ARASINDAKİ İLİŞKİ Edebi Kişilik ve Sanat Anlayışı Şairi Bulma, Şairin Hayatı Şair ve Zihniyet Şair ve Gelenek…
ŞİİR OKUMAK Şiir ve Diksiyon Güzel Şiir Okuma Yöntemleri Şiir Okumanın Faydaları Anlatım sanatları arasında en etkilisi şiirdir. Şiir diğer…
MANZUM, MENSUR VE MANZUME KAVRAMLARI Manzumeyi Şiirden Ayıran Özellikler Manzume ve Şiirin Benzer Özellikleri Günümüzde manzumeler eski edebiyatta mesnevilerin işlevini…
MANZUMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Eski dilde metinleri ayırmak için “manzum” ve “ mensur” (nazım ve nesir) kelimeleri kullanılırdı. Burada manzum…

Türk Edebiyatı 9

  • 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konu Listesi:
  • 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU LİSTESİ İlgili başlığa tıklayarak konu hakkındaki makaleye ulaşabilirsiniz. I. ÜNİTE:...