Buradasınız: AnasayfaTürk Edebiyatı9. SınıfOlay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler


Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

ANLATMA GÖSTERME VE HEYECANI DİLE GETİRME Anlatma Yolları Günlük hayatta başımızdan geçen bir olayı anlatmak için türlü yollara başvururuz. Bu…
ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE ZİHNİYET Metinde Zihniyet Bulma Bir Metnin Yazıldığı Dönemin Özelliklerini Taşıması Her edebi eser yazıldığı dönemden izler taşır.…
OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir? Bir edebi metinde metni oluşturan…
TEMA NEDİR? Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Tema Metnin Temasın Bulma Anlatma ve gösterme esasına bağlı metinlerde yapıyı oluşturan unsurların…
OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE DİL VE ANLATIM Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Anlatıcı Anlatıcı Bakış Açıları Nelerdir? Olaylarda Anlatıcı…
METİN VE GELENEK İLİŞKİSİ Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Gelenek Metinde Geleneğin Özelliklerini Belirleme Bir dönemde yazar ve şairler arasındaki…
OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA Anlatma ve Göstermeye Bağlı Metinleri Anlama ve Yorumlama Metinde Anlam ve Yorum…
METİN VE YAZAR İLİŞKİSİ Metinlerin Yazarın Hayatından İzler Taşıması Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde metnin inandırıcılığı, gerçekliği ve başarısı yazarın…
MASAL Halk Edebiyatında Masal Türk ve Dünya Masalları Masallar destanlardan doğmuştur. Edebiyatta çocuk ya da büyükleri eğlendirmek için söylenen hayal…
FABL Fabl Türünün Tarihi Gelişimi Fabllarda Ahlak Dersi Hayvan Masalları Kahramanlarını canlı cansız varlıkların bitki ve özellikle hayvanların oluşturduğu ders…
DESTAN (epope) Destan Türünün Tarihi Gelişimi Türk ve Dünya Edebiyatında Destan Destan Nedir? Olağanüstü olayları ve kahramanlıkları anlatan uzun manzum…
HALK HİKAYESİ Halk Hikayelerinin Oluşumu Halk Hikayesi Çeşitleri Türk edebiyatında çağdaş   anlatı geleneğimiz belli aşamalardan geçerek oluşmuştur. İlk çağlarda destanlar…
MESNEVİ Mesnevi Yazma Geleneği Mesnevi Türünün Tarihsel Gelişimi Mesnevi Nedir? Mesnevi en elverişli bir sanat alanıdır. Şair, kaside ve gazelde…
MANZUM HİKAYE Şiirsel Hikayeler Bu tür hikayelerde diğer düz yazı anlatı türlerinde olduğu gibi kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı…
HİKAYE NEDİR? Öykü – Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi Gerçek hayattan, tarihten, doğadan veya tamamen hayal gücünden yararlanarak türetilen bir konu…
ROMAN NEDİR? Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Romanın özellikleri Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden roman, olmuş veya olabilecek olayları, yer,…
KARAGÖZ HACİVAT OYUNU Karagöz Oyununun Özellikleri, Karagöz ve Hacivat Hayatı Karagöz Hacivat Kimdir? Karagöz oyunlarında ışıklı beyaz bir perdeye birtakım…
ORTAOYUNU ÖZELLİKLERİ Ortaoyunu Metinleri, Ortaoyunu Örnekleri Ortaoyunu Nedir? Etrafı tamamen seyirci ile çevrili orta bir alanda oynanan doğaçlama (tuluat) oyunlara…
MEDDAH GELENEĞİ Meddah nedir? Meddah Özellikleri, Meddah Hikayeleri Meddah Hakkında Bilgi İslami Türk Edebiyatı devrinde yüksek zümre sanatkarları tiyatro eserleri…

Türk Edebiyatı 9

  • 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konu Listesi:
  • 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU LİSTESİ İlgili başlığa tıklayarak konu hakkındaki makaleye ulaşabilirsiniz. I. ÜNİTE:...

    Çevrimiçi Kişi Sayısı

    100 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi