Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler (28)

Roman Türü ve Özellikleri

ROMAN NEDİR? Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Romanın özellikleri Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden roman, olmuş veya olabilecek olayları, yer,…

Hikaye Türü ve Özellikleri (Çağdaş)

HİKAYE NEDİR? Öykü – Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi Gerçek hayattan, tarihten, doğadan veya tamamen hayal gücünden yararlanarak türetilen bir konu…

Manzum Hikaye Türü ve Özellikleri

MANZUM HİKAYE Şiirsel Hikayeler Bu tür hikayelerde diğer düz yazı anlatı türlerinde olduğu gibi kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı…

Mesnevi Türü ve Özellikleri

MESNEVİ Mesnevi Yazma Geleneği Mesnevi Türünün Tarihsel Gelişimi Mesnevi Nedir? Mesnevi en elverişli bir sanat alanıdır. Şair, kaside ve gazelde…

Halk Hikayesi Türü ve Özellikleri

HALK HİKAYESİ Halk Hikayelerinin Oluşumu Halk Hikayesi Çeşitleri Türk edebiyatında çağdaş   anlatı geleneğimiz belli aşamalardan geçerek oluşmuştur. İlk çağlarda destanlar…

Destan Türü ve Özellikleri

DESTAN (epope) Destan Türünün Tarihi Gelişimi Türk ve Dünya Edebiyatında Destan Destan Nedir? Olağanüstü olayları ve kahramanlıkları anlatan uzun manzum…

Fabl Türü ve Özellikleri

FABL Fabl Türünün Tarihi Gelişimi Fabllarda Ahlak Dersi Hayvan Masalları Kahramanlarını canlı cansız varlıkların bitki ve özellikle hayvanların oluşturduğu ders…

Masal Türü ve Özellikleri

MASAL Halk Edebiyatında Masal Türk ve Dünya Masalları Masallar destanlardan doğmuştur. Edebiyatta çocuk ya da büyükleri eğlendirmek için söylenen hayal…

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Nelerdir?

ANLATMA GÖSTERME VE HEYECANI DİLE GETİRME Anlatma Yolları Günlük hayatta başımızdan geçen bir olayı anlatmak için türlü yollara başvururuz. Bu…

Metin ve Zihniyet

ANLATMAYA BAĞLI METİNLERDE ZİHNİYET Metinde Zihniyet Bulma Bir Metnin Yazıldığı Dönemin Özelliklerini Taşıması Her edebi eser yazıldığı dönemden izler taşır.…

Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir? Bir edebi metinde metni oluşturan…

Metinde Tema

TEMA NEDİR? Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Tema Metnin Temasın Bulma Anlatma ve gösterme esasına bağlı metinlerde yapıyı oluşturan unsurların…

Metinde Dil ve Anlatım

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE DİL VE ANLATIM Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Anlatıcı Anlatıcı Bakış Açıları Nelerdir? Olaylarda Anlatıcı…

Metin ve Gelenek

METİN VE GELENEK İLİŞKİSİ Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinlerde Gelenek Metinde Geleneğin Özelliklerini Belirleme Bir dönemde yazar ve şairler arasındaki…

Anlama ve Yorumlama

OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA Anlatma ve Göstermeye Bağlı Metinleri Anlama ve Yorumlama Metinde Anlam ve Yorum…

Metin ve Yazar

METİN VE YAZAR İLİŞKİSİ Metinlerin Yazarın Hayatından İzler Taşıması Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde metnin inandırıcılığı, gerçekliği ve başarısı yazarın…

Karagöz Hacivat

KARAGÖZ HACİVAT OYUNU Karagöz Oyununun Özellikleri, Karagöz ve Hacivat Hayatı Karagöz Hacivat Kimdir? Karagöz oyunlarında ışıklı beyaz bir perdeye birtakım…

Ortaoyunu

ORTAOYUNU ÖZELLİKLERİ Ortaoyunu Metinleri, Ortaoyunu Örnekleri Ortaoyunu Nedir? Etrafı tamamen seyirci ile çevrili orta bir alanda oynanan doğaçlama (tuluat) oyunlara…

Meddah

MEDDAH GELENEĞİ Meddah nedir? Meddah Özellikleri, Meddah Hikayeleri Meddah Hakkında Bilgi İslami Türk Edebiyatı devrinde yüksek zümre sanatkarları tiyatro eserleri…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay