XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı (24)

Meddah (Klasik Türk Tiyatrosu)

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Meddah Nedir? Meddah kelime olarak “methedici”, “övücü”…
Mesnevi

Mesnevi

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Mesnevi Nedir? Mesnevi bir Klasik Türk edebiyatı…

Halk Hikayeleri

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Halk hikayeciliği, Anadolu’ya…

Dini Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Tekke Şiiri? Tekke Şiirinin Özellikleri Dini tasavvufi halk şiiri konularına göre farkı isimler almaktadır. Bu şiirlered aşık tarzı halk şiirinin…

Dini Tasavvufi Türk Şiiri

Tekke Şiiri? Din, Allah’ın varlığı – birliği (tevhit), hoşgörü, insanlık sevgisi gibi konularda insanları aydınlatmak, bilgilendirmek ve ahaliye tarikat kurallarını…

Destan

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Destan Nedir? Destan Nazım Biçiminin Özellikleri Halk şiirinin en uzun nazım biçimi destandır. Dörtlüklerle…

Varsağı

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Varsağı Nedir? Varsağı Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk şiirinde Varsak Türkleri arasında özel…

Semai

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Semai Nedir? Semai Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk şiirinde sekizli hece ölçüsü ile…

Koşma

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Koşma Nedir? Koşma Nazım Biçiminin Özellikleri Koşma Çeşitleri Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi…
Aşık Tarzı Halk Şiiri

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Aşık Geleneği Aşık Tarzı Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiirinde eline sazını alarak köy köy, il il gezen halk ozanlarına aşık…

Türkü

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Türkü Nedir? Türkü Çeşitleri Anonim halk şiirinin en yaygın nazım biçimidir. Özel ezgiler ile söylenir.…

Mani

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Mani Nedir? Mani Türleri Yedili hece ölçüsü ile yazılması nedeni ile halk şiirinin en küçük…

Anonim Halk Şiiri

Anonim Edebiyat Edebiyatta Anonim kavramı söyleyeni belli olmayan eser anlamında kullanılmaktadır. Halk edebiyatında bilinen birçok ürünün tam olarak ne zaman…

Halk Şiiri

Türk Halk Şiiri Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiiri deyince akla halkın kendi içinde kendi kültür, dil ve deneyimleri ile ürettiği…
Terkib-i Bend

Terkib-i Bend

TERKİB-İ BEND NAZIM BİÇİMİ Terkib-i Bend Nedir? Terkib-i Bend Örneği Klasik Türk Şiirimizde (Divan Şiiri) bendler ile kurulan nazım biçimidir. Her…
Muhammes

Muhammes

MUHAMMES NAZIM BİÇİMİ (Beşlikler) Muhammes Nedir? Muhammes Örneği? Klasik Türk Şiirinde (Divan Şiiri) beşliklerden oluşan bir nazım biçimidir. Her beşliğin…

Murabba

MURABBA NAZIM BİÇİMİ Murabba Nedir? Murabba Örneği Klasik Şiirimizde üçlük veya dörtlükler ile başlayıp art arda beşlik altılık sekizlik onluk ……
Şarkı

Şarkı

ŞARKI NAZIM BİÇİMİ Şarkı Örneği? Şarkı Nedir? Şarkı dörtlüklerden oluşan bir Klasik Türk Edebiyatı (Divan Edb.) nazım biçimidir. İlk üç dize…
Rubai

Rubai

Rubai Nedir? Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri Tek Dörtlükler Tek bir dörtlükten oluşan divan edebiyatı nazım biçimidir. Kendine özgü ölçüsü vardır.…
Kaside

Kaside

Divan Şiiri Nazım Biçimleri Kasidenin Özellikleri Kaside Nedir? Kaside “kastetmek” anlamıyla din ya da devlet büyüklerini övmek isteğiyle yazılmış özel şiirlerdir. Kasidelerin…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay