Buradasınız: AnasayfaTürk Edebiyatı10. SınıfXIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı


XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Meddah Nedir? Meddah kelime olarak “methedici”, “övücü”…
XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Mesnevi Nedir? Mesnevi bir Klasik Türk edebiyatı…
XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Halk hikayeciliği, Anadolu’ya…
Tekke Şiiri? Tekke Şiirinin Özellikleri Dini tasavvufi halk şiiri konularına göre farkı isimler almaktadır. Bu şiirlered aşık tarzı halk şiirinin…
Tekke Şiiri? Din, Allah’ın varlığı – birliği (tevhit), hoşgörü, insanlık sevgisi gibi konularda insanları aydınlatmak, bilgilendirmek ve ahaliye tarikat kurallarını…
Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Destan Nedir? Destan Nazım Biçiminin Özellikleri Halk şiirinin en uzun nazım biçimi destandır. Dörtlüklerle…
Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Varsağı Nedir? Varsağı Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk şiirinde Varsak Türkleri arasında özel…
Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Semai Nedir? Semai Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk şiirinde sekizli hece ölçüsü ile…
Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Koşma Nedir? Koşma Nazım Biçiminin Özellikleri Koşma Çeşitleri Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi…
Aşık Geleneği Aşık Tarzı Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiirinde eline sazını alarak köy köy, il il gezen halk ozanlarına aşık…
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Türkü Nedir? Türkü Çeşitleri Anonim halk şiirinin en yaygın nazım biçimidir. Özel ezgiler ile söylenir.…
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Mani Nedir? Mani Türleri Yedili hece ölçüsü ile yazılması nedeni ile halk şiirinin en küçük…
Anonim Edebiyat Edebiyatta Anonim kavramı söyleyeni belli olmayan eser anlamında kullanılmaktadır. Halk edebiyatında bilinen birçok ürünün tam olarak ne zaman…
Türk Halk Şiiri Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiiri deyince akla halkın kendi içinde kendi kültür, dil ve deneyimleri ile ürettiği…
TERKİB-İ BEND NAZIM BİÇİMİ Terkib-i Bend Nedir? Terkib-i Bend Örneği Klasik Türk Şiirimizde (Divan Şiiri) bendler ile kurulan nazım biçimidir.…
MUHAMMES NAZIM BİÇİMİ (Beşlikler) Muhammes Nedir? Muhammes Örneği? Klasik Türk Şiirinde (Divan Şiiri) beşliklerden oluşan bir nazım biçimidir. Her beşliğin…
MURABBA NAZIM BİÇİMİ Murabba Nedir? Murabba Örneği Klasik Şiirimizde üçlük veya dörtlükler ile başlayıp art arda beşlik altılık sekizlik onluk…
ŞARKI NAZIM BİÇİMİ Şarkı Örneği? Şarkı Nedir? Şarkı dörtlüklerden oluşan bir Klasik Türk Edebiyatı (Divan Edb.) nazım biçimidir. İlk üç…
Rubai Nedir? Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri Tek Dörtlükler Tek bir dörtlükten oluşan divan edebiyatı nazım biçimidir. Kendine özgü ölçüsü vardır.…
Divan Şiiri Nazım Biçimleri Kasidenin Özellikleri Kaside Nedir? Kaside “kastetmek” anlamıyla din ya da devlet büyüklerini övmek isteğiyle yazılmış özel şiirlerdir. Kasidelerin…

Çevrimiçi Kişi Sayısı

76 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi