Buradasınız: AnasayfaEtkinliklerŞube Kurulları9. Sınıf 1. Dönem Şök


9. Sınıf 1. Dönem Şök

Yazan:  Kategori: Şube Kurulu Toplantı Tutunakları Salı, 15 Temmuz 2014 04:37

9. Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

20….-20… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……….. ANADOLU LİSESİ

9/..SINIFI

Toplantı Tarihi - Saati- Yeri:

... …. 20… – 12.40 –Öğretmenler Odası

Kurul Başkanı:

.....................(Müdür Yardımcısı)

9/.. Sınıfı

Şube Öğretmenleri:

..........................: Sınıf Rehber Öğretmeni (Türk Edebiyatı)

.....................:  Matematik

.....................: Sağlık Bilgisi

.....................: Coğrafya

.....................: Dil ve Anlatım

.....................: Kuran-ı Kerim/ Temel Dini Bilgiler

.....................:  Fizik

.....................:  Biyoloji

.....................:  Kimya

.....................:  Tarih

.....................: DİKAB

.....................:  Görsel Sanatlar

.....................:  Beden Eğitimi

.....................:  İngilizce

.....................: Almanca

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Öğrencilerin okula uyum süreçlerinin planlanması
 3. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
 4. Eğitim kaynakları ile akıllı tahta, atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden nasıl yararlanılacağının plânlanması,
 5. Öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların plânlaması,
 6. İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
 7. Ders seçimi ve mesleki yönlendirme
 8. Sınıfında sağlık sorunu olan öğrenciler ile aile durumları hakkında bilgi verilmesi
 9. Dilek ve temenniler.

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

20…-20… Eğitim-Öğretim Yılı, Farabi Anadolu Lisesi, 9/.. Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu ../../20… tarihinde yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere öğretmenler odasında okul müdür yardımcısı .....................başkanlığında toplandı.

Yapılan yoklamada 9/.. sınıfında derse giren bütün öğretmenlerin, toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

 1. Öğrencilerin okula uyum süreçlerinin planlanması

..................... (Türk Dili ve Edebiyatı): 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerimizin kısa bir süre okula uyum zorluğu çekebileceğini; bu süre zarfında öğrencilerimize biraz daha hoşgörülü davranılabileceğini dile getirdi. Yine bu süreçte okul ve okulda yürütülen eğitim öğretim, sosyal faaliyetler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi hususu vurgulandı.

            ? : bu tür bilgilendirmelerin tüm öğretmenlerce eğitim-öğretim dönemleri içerisinde uygun zamanlarda sürekli yapılması gerektiğini belirtti

Okulumuza yeni başlayan 9/E Sınıfı öğrencilerinin, diğer şubelerde olduğu gibi, başarı durumlarının önceki dönemlere göre daha az olduğu şube kurulunca görüşülmüştür.

Okulumuza yeni başlayan 9/E sınıfı öğrencilerimizin sene başında başarı durumlarının ölçülerek dersin işlenişinin öğrenci seviyesine göre düzenlenebileceği şube kurulunca görüşüldü.

Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulmasında planın ve planlamanın mutlak gerekliliğine inanarak hareket edilmesi şube kurulunca tartışıldı.

Şube öğretmenler kurulunca başarının artırılmasına yönelik çalışmalarda karşılaşılabilecek zorlukların neler olduğu tespit edilmiştir.

            Başarısızlığın nedenleri olarak:

 • Ulaşım zorluğu(okula servis ile gelen öğrencilerin yorgun olması)
 • Derse hazırlıklı gelinmemesi
 • Okulda, derslerde başarılı olma noktasında öğrencilerde olması gereken gayret, ilgi ve motivasyon eksikliği
 • Olumsuz arkadaşlıklar ve okul dışı olumsuz çevresel faktörler (televizyon, internet…)
 • Bazı öğrenciler için devamsızlık sorunu…

…belirlenmiştir.

ALINACAK ÖNLEMLER:

..................... (Matematik) : “Seviye tespit sınavı sonucunda başarısızlığı görülen öğrencilerle geriye dönük olarak bir çalışma yapılarak, bu öğrencilerin diğerleriyle aynı seviyeye gelmelerini sağlamaya; öğrencileri, çeşitli çalışmalarla ve testlerle daha aktif hale getirmeye çalışıyorum. Başarı istenilen düzeyde değil, seviye grupları yaparak öğrencilerde görülen eksiklikleri gidermeye çalışıyorum.” dedi.

..................... (Almanca): “Öğrencilerin derse katılımı genel olarak iyi. Ancak  sınıfta başarı bence yetersiz. Yetersizliği görülen öğrencilerle daha yakında ilgilenilmesi gerekiyor. Başarıyı  artırmak için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Zümreler arasında zaman zaman işbirliği yapılması gerekiyor. Yine aynı şekilde okuma-yazma-anlama konularında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekiyor.” dedi.

..................... (Kimya): “Özellikle birkaç öğrenci çok başarılı ve çok gayretli. Okuma alışkanlığının kazandırılması, düzenli ders çalışma ve öğrenmenin pekiştirilmesi başarıyı daha da artıracaktır. Bütün öğrencilerin derse katılımını sağlamalıyız. Her öğrenciyle elimizden geldiğince ilgilenmeliyiz.” dedi.

..................... (Görsel Sanatlar): “Sınıfta bazı öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini aksatacak davranışlarda bulunmakta. Başarı genel olarak iyi. Sınıfta çok başarılı ve çok başarısız öğrenciler var. Derslerde bu durumu göz önüne almak zorundayız. Sınıftaki tüm öğrencilerin anlayabileceği seviyede ders anlatmalıyız. Sözlü eğitimin yanında uygulamalı eğitime de önem vermeliyiz.” dedi.

..................... (Türk Dili ve Edebiyatı): Ders içi faaliyetleri aksatan öğrenciler için önleyici tedbir olarak yeni oturma düzeni oluşturdum. Ayrıca bu öğrenciler ile bireysel görüşmeler yaptım. Durumun devam etmemesini dilerim” dedi.

..................... (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): “Sınıf başarısı genel olarak iyi. Kesinlikle kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Bir de bütün öğrencilerimize kâğıt düzeni konusunda bilgi vermeliyiz ve bu konu üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Öğrencilerimize iyi davranışlar güzel ahlak kazandırmalıyız.” dedi.

..................... (Biyoloji): “Ders anlatımlarında ne kadar çok duyu organına hitap edersek başarıyı o kadar artırmış oluruz. Teorik anlatımdan ziyade daha çok uygulama yaptırılması gereklidir.” dedi. Akıllı tahtaların aktif kullanılması gerektiğini dile getirdi.

           

.....................(Türk Edebiyatı): “Öğretim programlarımız Talim Terbiye Kurulunun kararı ile tespit edilmiş olup, bu kararın dışında ihtiyaç duyulması halinde konuların yerini değiştirmek suretiyle dersin daha verimli hale gelmesi sağlanmalıdır.” dedi.

 1. akıllı tahta, atölye, laboratuar ve diğer birimlerden nasıl yararlanılacağının plânlanması

.....................(Müdür Yardımcısı) : Derslerin özelliği ve konular gereği okulumuz atölye ve laboratuvarlarından her zaman yararlanılabilir. Bu derslikler eğitim- öğretim için hazır durumdadır. İlgili alanların kullanılması için hazırlanan plan doğrultusunda okul idaresi ile işbirliği yapılmalıdır.

.....................(fizik) : Bu dersliklerde işlenen konularda hedeflenen davranışlara daha çabuk ulaşıldığını öğrenci kazanımlarının daha kalıcı olduğunu dile getirdi.

.....................Müdür Yardımcısı : “Öğrencilerin hangi dersten ödev alacaklarını sınıf rehber öğretmeni; öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini göz önünde tutarak belirler, öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi yapar. Öğrenciler ilgili ders öğretmeniyle irtibata geçerek ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler, ödevde aranacak nitelikler ve ödevin değerlendirme kriterlerini öğrenirler. Bu esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler ders kesiminden iki ay önce teslim edilmelidir.”

..................... (Türk Dili ve Edebiyatı): Değişen Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği ile eğitim öğretim faaliyetlerine yeni düzenlemelerin getirildiğini; bu düzenlemelere göre öğrenci başarısının sözlü yerine performans değerlendirme uygulaması ile ölçüleceğini belirtti.

.....................(Dil ve Anlatım) : Performans görevlerinin öğrencilerin ilgi, istek ve becerileri dikkate alınarak her dönem için en az 1 adet verileceğinin sene başı öğretmenler kurulunda dile getirildiğini, bu doğrultuda tüm sınıflarda bu karar doğrultusunda ödevlendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Şube kurulu her dönem 1 en az bir adet performans görevi verilmesi gerektiğini görüştü.

.....................(Tarih) : 9. Sınıf öğrencilerimizin ilköğretim sürecinde bu görevleri aldıklarını, bu sayede ortaöğretimde de zorluk yaşamayacaklarını dile getirdi.

..................... (Yabancı Dil): “Öğrenciler isterlerse ilgi duydukları ikinci bir dersten ders öğretmeninin onayıyla proje ödevi alabilirler.”

..................... (Fizik): “Ödev verilirken teorik bilgi istenmesinden ziyade projeye dayalı konular seçilmesi, öğrencinin ilgisini daha çok çekeceğine inanıyorum. Böylece ödevini severek yapmasına neden olacaktır.”

..................... (Sağlık Bilgisi) : “Aynı günde ikiden fazla sınav yapılmaması yönetmelik gereğidir.  Yazılı tarihleri belirlenirken bu hususa dikkat edilmelidir.”

.....................(Müdür Yardımcısı) : “Ders defterlerinin arkasına yazılı tarihleri çizelgesine o sınıfta derse giren tüm öğretmenler yazılı tarihlerini önceden girerek imzalarlarsa öğrencilerin sınav yoğunluğu takip edilebilir; böylece öğrencinin sınav kaygısı azaltılır ve  problem çözülür.”

.....................(Müdür Yardımcısı) : “Okulumuz kulüpleri tarafından düzenlenecek olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını sağlamak için tüm öğretmenlerimiz öğrencileri teşvik etmelidir.”

..................... (Türk Dili ve Edebiyatı): okul içinde düzenlenen sosyal, kültürel faaliyetlerin öğrenci başarısını olumlu yönde arttıracağını belirtti.

..................... (Türk Dili ve Edebiyatı) : “YGS/LYS konuları ve meslekler ile ilgili  ayrıca bir üst sınıfa geçişte ders seçimi konusunda öğrencilerimizi aydınlatalım.”

 1. : Sınıfında sağlık sorunu olan öğrenciler ile aile durumları hakkında bilgi verilmesi

..................... (Türk Dili ve Edebiyatı) :Öğrenci tanıma fişleri incelendi. Öğrencilerden hiçbirinin önemli bir hastalığının olmadığı görüldü. Görme zorluğu yaşayan öğrencilerin sınıfın ön sıralarına oturtuldu.

Kurul Başkanı .....................öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılarının artması dileğinde bulundu ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

9/.. Sınıfı Şube Öğretmenleri

………………….

…………………..

Müdür Yardımcısı

………………….

.....................

Sınıf Rehber Öğretmeni

(Türk Edebiyatı)

………………….

.....................

Matematik

………………….

..................... 

Sağlık Bilgisi

………………….

.....................

Coğrafya

………………….

..................... 

Fizik

………………….

.....................

 Biyoloji

……………….

.....................

 Kimya

…………………

..................... 

Tarih

………………….

………………..

Temel Dini Bilgiler

Kuran- Kerim

……..………….

.....................

DİKAB

………………….

 ....................

Görsel Sanatlar

………………….

.....................

Beden Eğitimi

………………….

.....................

İngilizce

………………….

.....................

Almanca-

Bilgi Kuramı

………………….

.....................

Dil ve Anlatım

ONAYLANMIŞTIR.

…./…/20…

……………………….

Okul Müdürü

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız...

Okunma 5114 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 04 Mart 2017 12:34
Bu kategoriden diğerleri: 9. Sınıf 2. Dönem Şök »

Çevrimiçi Kişi Sayısı

86 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi