Buradasınız: AnasayfaEtkinliklerŞube Kurulları11. Sınıf 1. Dönem Şök


11. Sınıf 1. Dönem Şök

Yazan:  Kategori: Şube Kurulu Toplantı Tutunakları Salı, 15 Temmuz 2014 04:47

20…-20… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

……….ANADOLU LİSESİ

11/… SINIFI

Toplantı Tarihi - Saati- Yeri:

…. …. 20… – 12.30 –Öğretmenler Odası

Kurul Başkanı:

....................(Müdür Yardımcısı)

11/A Sınıfı

Şube Öğretmenleri:

....................: Sınıf Rehber Öğretmeni (Dil ve Anlatım)

....................: T.Dili ve Edb

....................:  Matematik

....................:  Geometri

....................:  Fizik

....................:  Biyoloji

....................:  Kimya

....................:  Tarih

....................:  Felsefe 

....................: DİKAB

....................:  Görsel Sanatlar

....................:  Beden Eğitimi

....................:  İngilizce

....................: Almanca-Bilgi Kuramı

GÜNDEM:

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

20…-20… Eğitim-Öğretim Yılı, Farabi Anadolu Lisesi, 11/A Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu ../../20.. tarihinde yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere öğretmenler odasında okul müdür yardımcısı ....................başkanlığında toplandı.

 • 1. Gündem Maddesi: Açılış ve Yoklama

Yapılan yoklamada 11/.. sınıfında derse giren bütün öğretmenlerin, toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

 • 2. Gündem Maddesi: Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması

.................... (Türk Dili ve Edebiyatı):  “Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin tam anlamıyla amacına ulaştırılmasıyla ilgili olarak Ortaöğretim 11.Sınıf Türk Edebiyatı/ Dil ve Anlatım Dersi Müfredat Programı gereğince incelenmiş, zümre toplantılarına taşınıp değerlendirilmiştir.

Plânlara alınan davranışların kazandırılmasında öğrencilerin bilgileri, seviyeleri, ilgileri dikkate alınmış; buna göre yöntem, teknik, araç-gereçler belirlenerek öğrenci merkezli sağlıklı bir planlama gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir.

Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulmasında planın ve planlamanın mutlak gerekliliğine inanarak hareket edilmiştir.

Yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonunda elde edilen veriler ışığında başarının istendik düzeye getirilmesi noktasında gerekli önlemler alınacaktır.

            Başarısızlığın nedenleri olarak:

 • Ulaşım zorluğu(okula servis ile gelen öğrencilerin yorgun olması)
 • Derse hazırlıklı gelinmemesi
 • Okulda, derslerde başarılı olma noktasında öğrencilerde olması gereken gayret, ilgi ve motivasyon eksikliği
 • Olumsuz arkadaşlıklar ve okul dışı olumsuz çevresel faktörler (televizyon, eğlence)
 • Bazı öğrenciler için devamsızlık sorunu…

…belirlenmiştir.

ALINACAK ÖNLEMLER:

.................... (Matematik) : “Yaptığım seviye tespit sınavı sonucunda başarısızlığı görülen öğrencilerle geriye dönük olarak bir çalışma yapılarak, bu öğrencilerin diğerleriyle aynı seviyeye gelmeleri sağlanacak. Öğrencileri, çeşitli çalışmalarla ve testlerle daha aktif hale getirmeye çalışıyorum. Başarı istenilen düzeyde değil, seviye grupları yaparak öğrencilerde görülen eksiklikleri gidermeye çalışıyorum.” dedi.

.................... (Almanca): “Öğrencilerin derse katılımı genel olarak iyi. Ancak  sınıfta başarı bence yetersiz. Yetersizliği görülen öğrencilerle daha yakında ilgilenilmesi gerekiyor. Başarıyı  artırmak için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Zümreler arasında zaman zaman işbirliği yapılması gerekiyor. Yine aynı şekilde okuma-yazma-anlama konularında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekiyor.” dedi.

.................... (Kimya): “Özellikle birkaç öğrenci çok başarılı ve çok gayretli. Okuma alışkanlığının kazandırılması, düzenli ders çalışma ve öğrenmenin pekiştirilmesi başarıyı daha da artıracaktır. Bütün öğrencilerin derse katılımını sağlamalıyız. Her öğrenciyle elimizden geldiğince ilgilenmeliyiz.” dedi.

.................... (Görsel Sanatlar): “Başarı genel olarak iyi. Sınıfta çok başarılı ve çok başarısız öğrenciler var. Derslerde bu durumu göz önüne almak zorundayız. Sınıftaki tüm öğrencilerin anlayabileceği seviyede ders anlatmalıyız. Sözlü eğitimin yanında uygulamalı eğitime de önem vermeliyiz.” dedi.

.................... (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi): “Sınıf başarısı genel olarak iyi. Kesinlikle kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Bir de bütün öğrencilerimize kâğıt düzeni konusunda bilgi vermeliyiz ve bu konu üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Öğrencilerimize iyi davranışlar güzel ahlak kazandırmalıyız.” dedi.

.................... (Biyoloji): “Ders anlatımlarında ne kadar çok duyu organına hitap edersek başarıyı o kadar artırmış oluruz. Teorik anlatımdan ziyade daha çok uygulama yaptırılması gereklidir.” dedi. Akıllı tahtaların aktif kullanılması gerektiğini dile getirdi.

.................... (Türk Edebiyatı): “Öğretim programlarımız Talim Terbiye Kurulunun kararı ile tespit edilmiş olup, bu kararın dışında ihtiyaç duyulması halinde konuların yerini değiştirmek suretiyle dersin daha verimli hale gelmesi sağlanmalıdır.” dedi.

 • 3. Gündem Maddesi: Eğitim kaynakları ileakıllı tahta, atölye, laboratuar ve diğer birimlerden nasıl yararlanılacağının plânlanması

....................(Müdür Yardımcısı) : Derslerin özelliği ve konular gereği okulumuz atölye ve laboratuvarlarından yararlanmak için ilgili sorumlusu ile işbirliği yapılmalıdır.

 • 4. Gündem Maddesi: Öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların plânlaması,

....................Müdür Yardımcısı : “Öğrencilerin hangi dersten ödev alacakları sınıf rehber öğretmeni tarafından öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini göz önünde tutularak belirlenerek, öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi yapar. Öğrenciler ilgili ders öğretmeniyle irtibata geçerek ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler, ödevde aranacak nitelikler ve ödevin değerlendirme kriterlerini öğrenirler. Bu esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler ders kesiminden iki ay önce teslim edilmelidir.”

.................... (Yabancı Dil): “Öğrenciler isterlerse ilgi duydukları ikinci bir dersten ders öğretmeninin onayıyla proje ödevi alabilirler.”

.................... (Fizik): “Ödev verilirken teorik bilgi istenmesinden ziyade projeye dayalı konular seçilmesi, öğrencinin ilgisini daha çok çekeceğine inanıyorum. Böylece ödevini severek yapmasına neden olacaktır.”

.................... (Geometri) : “Aynı günde ikiden fazla sınav yapılmaması yönetmelik gereğidir.  Yazılı tarihleri belirlenirken bu hususa dikkat edilmelidir.”

....................(Müdür Yardımcısı) : “Ders defterlerinin arkasına yazılı tarihleri çizelgesine o sınıfta derse giren tüm öğretmenler yazılı tarihlerini önceden girerek imzalarlarsa öğrencilerin sınav yoğunluğu takip edilebilir; böylece öğrencinin sınav kaygısı azaltılır ve  problem çözülür.”

 • 5. Gündem Maddesi: İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi

....................(Müdür Yardımcısı) : “Okulumuz gezi kulübü tarafından düzenlenecek olan il içi ve il dışında düzenlenecek olan gezilere ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını sağlamak için tüm öğretmenlerimiz öğrencileri teşvik etmelidir.”

 • 6. Üniversite sınavları hakkında bilgi ve mesleki yönlendirme.

.................... (Dil ve Anlatım) : “YGS/LYS konuları ve meslekler ile ilgili öğrencilerimizi aydınlatalım.”

 • 6. Gündem Maddesi: Dilek ve Temenniler

Kurul Başkanı ....................öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılarının artması dileğinde bulundu ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

11/… Sınıfı Şube Öğretmenleri

………

………

Müdür Yardımcısı

……………

....................

Sınıf Rehber Öğretmeni

(Dil ve Anlatım)

………

..............

T.Dili ve Edb

………

................ 

Matematik

………

............

Geometri

……………

....................

  Fizik

…………

................

Biyoloji

………

................

 Kimya

………

..............

Tarih

……………

....................

Felsefe

…………….

....................

DİKAB

………

.................

Görsel Sanatlar

………

...............

Beden Eğitimi

……………

....................

İngilizce

…………

................

Almanca-

Bilgi Kuramı

ONAYLANMIŞTIR.

…./…/2012

……………………….

Okul Müdürü

İlgili dosyayı indirmek için tıklayınız...

Okunma 4203 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 27 Kasım 2019 22:36

Çevrimiçi Kişi Sayısı

49 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi