Tiyatro Tarihi

Tiyatro Tarihi (30)

Yunan Tiyatrosu

Yunan Tiyatrosu

Bugün ilkel insanlara bakınca, mitleri, kahramanlık hikayelerini gözden geçirince tiyatronun doğuşunu görebiliyoruz. Ama çağımızdaki anlamıyla “tiyatro” yu göremiyoruz. İçinde tiyatro…

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Klasik Türk Tiyatrosu Tiyatro Geleneği Eski Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu iki başlıkta ele alınır: 1- Geleneksel tiyatro; 2- Batı…
Yunan Tiyatro Unsurları

Yunan Tiyatro Unsurları

Koro İle Oyuncular  Yunan Tiyatrosu’nun çok ilgi çekici bir özelliği olarak görülen “koro” dithirambos şiirlerinden geliyor. Thespis’in elli kişilik bir…

Osmanlı Tiyatrosu

KARAGÖZ Karagöz bir hayal oyunudur. Karanlıkta beyaz bir perdenin arkasına ışık yakılır; deriden kesilmiş insan biçimleri arkadan perdenin üstüne tutulunca…
Ortaçağ Tiyatrosu

Ortaçağ Tiyatrosu

Aşağı yukarı iki bin yıl Avrupa tiyatrosu ölüydü. İ.Ö. 400 yılından İ.S. 1600 yılına kadar tek bir büyük oyun yazılmadı.…

On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa Tiyatrosu

On Dokuzuncu Yüzyılda Avrupa On dokuzuncu yüzyıl devrimler çağıdır. Politika devrimleri 1776’da, 1789’da başlayıp 1830, 1848, 1871’e kadar uzanır; her…
Mısır ile Judea

Mısır ile Judea

Yüce Yunan Tiyatrosu’na geçmeden önce, kimi düşünürlerce o tiyatronun kaynakları arasında anılan Mısır Tiyatrosu’na bir göz atmamız, sonra da Judea’ya,…

İtalyan Tiyatrosu

İtalya'da Rönesans Tiyatrosu  Ortaçağ Tiyatrosu Yunan ile Roma Tiyatrolarından ne kadar ayrıysa, İtalyan Rönesans Tiyatrosu da Ortaçağ Tiyatrosu’ndan o kadar…
İspanyol Tiyatrosu

İspanyol Tiyatrosu

İspanya’nın Altın Çağı İtalya’da olduğu gibi, İspanya’da da çekişmeler, kavgalar, yabancı boyunduruğu vardı. Ama sekizinci yüzyılın karanlık Ortaçağ İspanya’sına Araplar…

İngiltere’de Restoration

İngiliz Restoration Tiyatrosu’nun gösterdiği ge­lişmelerde Fransız etkisi açıktır. Gerçi bu etki çok önce, Charles Fin bir Fransız prensesi ile evlenmesin­den…
İngiliz Tiyatrosu

İngiliz Tiyatrosu

Eliabeth Tiyatrosu İngiltere’nin ayrı bir ada olduğu, ayrı bir dün­yası bulunduğu zaman zaman söylenmiştir. Oysa her alanda böyle bir ayrılığın…

İlkel Komedi

Yukarda günlük amaçlara yönelmeyen bir dans­tan, “Canoe Dansı”ndan söz açmıştık. Birlikte hare­ket etme tadından başka bir amacı yoktu o dansın.…

İlk Türk Oyun Yazarları

İlk Türk Oyun Yazarları Batılı tiyatro anlayışına uygun ilk Türk oyunu olarak gösterilen Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı ko­medisi 1859 yılında…

İlk Rejisör

Başlangıçta büyü herkesin işi. Ama zamanla, bü­yüler çoğalıp çeşitlileştikçe, karışıklaştıkça durum değişiyor. Avcılıkla, savaşçılıkla büyücülüğün bir arada yürütülemeyeceği anlaşılıyor. Böylece…

İki Çeşit Tiyatro

Tiyatronun tarihini kolaylaştırmak, basitleştir­mek, ya da karışıklaştırmak bizim elimizde. “Tiyatro” sözcüğüne yükleyeceğimiz anlamda bu kolaylığı, ya da karışıklığı kendimiz yaratabiliriz.…

Halk Tiyatrosu (İtalyan)

İtalyan Halk Tiyatrosu  1550 yıllarında bilginler, ressamlar, şairler kili­se adamlarının, devlet ileri gelenlerinin destekleme­siyle, sanat değeri yüksek olmayan oyunlar için…

Gedikpaşa Tiyatrosu

Gedikpaşa Tiyatrosu hayli büyük, gösterişli bir yapıydı. Aralarında Mısırlı Mustafa Fadıl Paşa da bulunan hissedarlar tiyatroyu bir şirket halinde yö­netiyorlardı.…

Fransız Tiyatrosu

İlk Tiyatro Yapısına Karşılık Geciken Oyun Yazarlığı  Hopital de la Trinite’deki sonradan tiyatroya çev­rilmiş salonu, Ispanya’nın patio’ları ile corral’lerini, İngiltere’nin…

Eski Roma Tiyatrosu

Roma’da Bir Gün(İ. S. 100) Tiyatro küçük bir stadyum sanki. On beş bin kişi, belki daha fazla, durmadan bağrışıyorlar. İkide…

Edebiyatın Etkileri (Tiyatro)

Yunan trajedi yazarları tiyatronun sınırlamalarına uymak zorunda oldukları kadar ,edebiyatın sınırlamalarına da uymak zorundaydılar. Dithirambos şiirlerinden kalma gelenekler vardı. Bunların…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay