Buradasınız: AnasayfaEdebi TürlerTiyatroTiyatro Tarihi


Tiyatro Tarihi

  Klasik Türk Tiyatrosu Tiyatro Geleneği Eski Türk Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu iki başlıkta ele alınır: 1- Geleneksel tiyatro; 2-…
              Bugün ilkel insanlara bakınca, mitleri, kahra­manlık hikayelerini gözden geçirince tiyatronun do­ğuşunu görebiliyoruz. Ama çağımızdaki anlamıyla “tiyatro” yu göremiyoruz. İçinde…
KORO İLE OYUNCULAR  Yunan Tiyatrosu’nun çok ilgi çekici bir özelliği olarak görülen “koro” dithirambos şiirlerinden geli­yor. Thespis’in elli kişilik bir…
KARAGÖZ Karagöz bir hayal oyunudur. Karanlıkta beyaz bir perdenin arkasına ışık yakılır; deriden kesilmiş insan biçimleri arkadan perdenin üstüne tutulunca…
ORTAÇAĞ TİYATROSU Aşağı yukarı iki bin yıl Avrupa tiyatrosu ölüydü. İ.Ö. 400 yılından İ.S. 1600 yılma kadar tek bir büyük…
ON DOKUZUNCU YÜZYILDA AVRUPA On dokuzuncu yüzyıl devrimler çağıdır. Politika devrimleri 1776’da, 1789’da başlayıp 1830, 1848, 1871’e kadar uzanır; her…
Yüce Yunan Tiyatrosu’na geçmeden önce, kimi düşünürlerce o tiyatronun kaynaklan arasındaa anı­lan Mısır Tiyatrosu’na bir göz atmamız, sonra da Ju…
İTALYA'DA RÖNESANS TİYATROSU  Ortaçağ Tiyatrosu Yunan ile Roma Tiyatrola­rından ne kadar ayrıysa, İtalyan Rönesans Tiyatrosu da Ortaçağ Tiyatrosu’ndan o kadar…
ISPANYA’NIN ALTIN ÇAĞI  İtalya’da olduğu gibi, Ispanya’da da çekişmeler, kavgalar, yabancı boyunduruğu vardı. Ama sekizinci yüzyılın karanlık Ortaçağ İspanya’sına Araplar…
İNGİLTERE’DE RESTORATION İngiliz Restoration Tiyatrosu’nun gösterdiği ge­lişmelerde Fransız etkisi açıktır. Gerçi bu etki çok önce, Charles Fin bir Fransız prensesi…
ELIZABETH TİYATROSU İngiltere’nin ayrı bir ada olduğu, ayrı bir dün­yası bulunduğu zaman zaman söylenmiştir. Oysa her alanda böyle bir ayrılığın…
Yukarda günlük amaçlara yönelmiyen bir dans­tan, “Canoe Dansı” ndan söz açmıştık. Birlikte hare­ket etme tadından başka bir amacı yoktu o…
İLK TÜRK OYUN YAZARLARI Batılı tiyatro anlayışına uygun ilk Türk oyunu olarak gösterilen Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı ko­medisi 1859 yılında…
Başlangıçta büyü herkesin işi. Ama zamanla, bü­yüler çoğalıp çeşitlileştikçe, karışıklaştıkça durum değişiyor. Avcılıkla, savaşçılıkla büyücülüğün bir arada yürütülemiyeeeği anlaşılıyor. Böylece…
Tiyatronun tarihini kolaylaştırmak, basitleştir­mek, ya da karışıklaştırmak bizim elimizde. “Tiyat­ro” sözcüğüne yükliyeceğimiz anlamda bu kolaylığı, ya da karışıklığı kendimiz yaratabiliriz.…
İTALYAN HALK TİYATROSU  1550 yıllarında bilginler, ressamlar, şairler kili­se adamlarının, devlet ileri gelenlerinin destekleme­siyle, sanat değeri yüksek olmıyan oyunlar için…
GEDİKPAŞA TİYATROSU Gedikpaşa Tiyatrosu hayli büyük, gösterişli bir yapıydı. Aralarında Mısırlı Mustafa Fadıl Paşa da bulunan hissedarlar tiyatroyu bir şirket…
                 Fransız Tiyatrosunun on ikinci yüzyıldan baş­layıp günümüze kadar uzanan bir devamlılığı vardır. Rönesans’ın etkisi iyice duyulana kadar taşra halkı…
ROMA’DA BİR GÜN (İ. S. 100) Tiyatro küçük bir stadyum sanki. On beş bin kişi, belki daha fazla, durmadan bağrışıyorlar.…
Yunan trajedi yazarları tiyatronun sınırlamala­rına uymak zorunda oldukları kadar ,edebiyatın sı­nırlamalarına da uymak zorundaydılar. Dithirambos şiirlerinden kalma gelenekler vardı. Bunların…

Çevrimiçi Kişi Sayısı

185 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi