Kelime Türleri

Kelime Türleri (10)

İsim

İsim ve Çeşitleri İnsan, hayvan, veya eşya gibi her hangi bir maddi varlığın adına madde(cins) ismi denir: İnsan, kuzu, ağaç, üzüm gibi. Maddi…

Sıfat (Önad)

Sıfat ve Çeşitleri  Parasızın yürüyüşü soluk, rengi uçuk, sesi bozuktur; şayet gülse bile gülüşünde ham ayva, muşmula veya üvez yemiş…

Zamir (Adıl)

Zamir Ve Çeşitleri Size yazdığım mektuptan sonra ne kadar zaman geçti,, pek iyi bilmiyorum. Birçok karışık hâdisat!... Bunları ben tahlil etmek, size anlatmak…

Fiiller (Eylemler)

Fiillerin Yapısı Fiil türeten ekler ve bunlarla yapılan fiiller “Dün sabah çantaları, omuzlarında mektebe koşan yavruları seyrettim. Karlarda ateşli-ruhlarım yuvarlamak için…

Fiilimsiler - Eylemsiler

Fiilimsiler İsim - fiiller, Sıfat - fiiller, Bağ – fiiller Sabah serinliğinde bağı dolaşıp kehribar renkli bir ol­gun üzüm salkımını, buğusu üstündeyken, kütürdeterek…

Fiilde Çatı

Çatılarına Göre Fiiller: Fiilde çatı, fiil kök ve gövdesinin anlamca herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden fiil türeten bazı eklerle genişletilerek…

Zarf ve Çeşitleri

Fiillerin, sıfatların veya, bazı zarfların basma ge­lerek onların manalarını kısan kelimelere zari denir: pek, az,, şimdi,-erken gibi. Zarflar, ifade ettikleri…

Edat ve Çeşitleri

Bir ismin söz içinde başka kelimelerle ilgilerini gösteren kelimelere. Edat denir: için, fakat, gibi, ile. Edatlar daima ilgilerini belirttikleri isimden…

Bağlaç

Bağlaç Söz içinde kelimeleri, kelime gruplarım ve cümle­leri bağlamağa yarayan kelimelere Bağlaç denir: ve, ile, amma, fakat gibi. Tekrarlanarak kullanılan…

Ünlem

Ünlem Ve Çeşitleri Bir duyuşu anlatmağa, bir tabiat sesini taklide veya bir kimseyi çağırmak için seslenmeğe yarayan kelimelere Ün­lem denir.…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay