Buradasınız: AnasayfaDil ve Anlatım10. SınıfKelime Türleri


Kelime Türleri

İSİM VE ÇEŞİTLERİ İnsan, hayvan, veya eşya gibi her hangi bir maddi varlığın adına madde(cins) ismi denir: İnsan, kuzu, ağaç, üzüm gibi. Maddi…
SIFAT ve ÇEŞİTLERİ:   Parasızın yürüyüşü soluk, rengi uçuk, sesi bozuktur; şayet gülse bile gülüşünde ham ayva, muşmula veya üvez…
ZAMİR ve ÇEŞİTLERİ: Size yazdığım mektuptan sonra ne kadar zaman geçti,, pek iyi bilmiyorum. Birçok karışık hâdisat!... Bunları ben tahlil etmek, size anlatmak…
FİİLLERİN YAPISI Fiil türeten ekler ve bunlarla yapılan fiiller “Dün sabah çantaları, omuzlarında mektebe koşan yavruları seyrettim. Karlarda ateşli-ruhlarım yuvarlamak için…
FİİLİMSİLER İsim - fiiller, Sıfat - fiiller, Bağ – fiiller Sabah serinliğinde bağı dolaşıp kehribar renkli bir ol­gun üzüm salkımını, buğusu üstündeyken, kütürdeterek…
Çatılarına Göre Fiiller: Fiilde çatı, fiil kök ve gövdesinin anlamca herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden fiil türeten bazı eklerle genişletilerek…
ZARF ve ÇEŞİTLERİ: Fiillerin, sıfatların veya, bazı zarfların basma ge­lerek onların manalarını kısan kelimelere zari denir: pek, az,, şimdi,-erken gibi.…
EDAT ve ÇEŞİTLERİ: Bir ismin söz içinde başka kelimelerle ilgilerini gösteren kelimelere. Edat denir: için, fakat, gibi, ile. Edatlar daima…
BAĞLAÇ Söz içinde kelimeleri, kelime gruplarım ve cümle­leri bağlamağa yarayan kelimelere Bağlaç denir: ve, ile, amma, fakat gibi. Tekrarlanarak kullanılan…
ÜNLEM ve ÇEŞİTLERİ: Bir duyuşu anlatmağa, bir tabiat sesini taklide veya bir kimseyi çağırmak için seslenmeğe yarayan kelimelere Ün­lem denir.…

Çevrimiçi Kişi Sayısı

87 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi