Anlatım ve Özellikleri

Anlatım ve Özellikleri (8)

Anlatıma Hazırlık

Her yazı ya da konuşma birtakım bilgiler, duygular, düşünceler, tasarımlar, gözlem ve yaşantılar içerir. Daha doğrusu, herhangi bir konu üzerinde…

Anlatımda Tema ve Konu

KONU: Yaşantımız süresince ya bir şeyler okur, bir şeyler yazarız; ya da bir şeyler dinler, bir şeyler konuşuruz. Bütün bunların…

Anlatımda Sınırlandırma

Konumuzu Anlama Yöntemi Sözlü ve yazılı anlatımda başarı sağlamanın ilk koşulu, konumuzu anlamaktır. Neyin üzerinde duracağız, ne hakkında söz söyleyeceğiz?…

Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Edebiyatta her anlatım bir amaca yöneliktir. Anlatım gerçekleşmeden bir hazırlık evresinden geçilir. Bu evrede anlatıcı amaç belirler, konu belirler, araştırma…

Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Nesnel ve Öznel Anlatım Anlatım biçimlerini incelemeye geçmeden önce, anlatımla ilgili bazı noktaları tanımalıyız. Bu noktaların başında nesnel ve öznel…

Anlatımın Temel Özellikleri

ÜSLUP Her yazarın, kendi edebî kişiliğine bağlı bir anlatış şekli vardır. Yazarların birbirinden farklı olan bu anlatış şekline, anlatım özelliği…
Anlatımın Oluşumu

Anlatımın Oluşumu

Konuşma ve Yazma Dinlemek ve okumak ana dilinde bir ölçüde pasif bir faaliyet; anlatmak ise aktif bir faaliyettir. İnsan, amacını…

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

ANLATIM TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ANLATIM ÇEŞİTLERİ Anlatımın en genel tanımı bir duygu ya da bir bilginin, haberin paylaşımı olduğudur. Anlatım çok…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay