12. Sınıf Dil ve Anlatım

12. Sınıf Dil ve Anlatım

Şiir

Şiir Bilgisi Şiir Sanatı Şiir Nedir? Duygu, düşünce ve hayallerin alışılmış ifade kalıplarının dışına çıkılarak sanatlı, kafiyeli, imgeli anlatımına şiir…

Tiyatro (Oyun, Temaşa)

TİYATRO TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Tiyatro Nedir? Tiyatronun Özellikleri Tiyatro Türleri Öyküler, romanlar gibi tiyatro da insan yaşamından, insanların çevresiyle olan…

Roman

ROMAN TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Roman Nedir? Yaşamdaki her türlü olayın belli bir zaman düzleminde, neden sonuç ilişkisi çerçevesinde, serim, düğüm…

Hikaye (Öykü)

HİKAYE TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Hikaye Nedir? Hikayenin Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye, herhangi bir olayı, olmuş veya olabilecek nitelikte…

Masal

MASAL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır. Dinleyiciyi inandırmak gibi bir iddiası…

Fabl ( Hayvan Masalları )

FABL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ ( HAYVAN MASALLARI ) Kahramanlarının insan dışındaki canlı cansız varlıkların oluşturduğu (bitki, hayvan ve eşya) temsili…

Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

SANAT METİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ Daha önce ortaya atılıp incelenen üzerinde söz söylenen bir konunun yeniden işlenmesi, değerlendirilmesi sanatsal yönden zayıflıktır. Her­kesçe…

12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Konu Listesi:

I. Ünite: SANAT METİNLERİ 1- Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri 2- Sanat Metinleri a-Fabl b-Masal c-Hikâye (Öykü) d-Roman e-Tiyatro (Oyun) f-Şiir…

Münazara

MÜNAZARA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Münazara Nedir? Biçim yönünden açık oturuma benzeyen bir tartışma biçimidir münazara. Daha çok okullarda kullanılır. Ortaya…

Forum

FORUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Forum Nedir? Bu konuşma ya da tartışma biçimine ad olan forum sözcüğünün tarihsel bir anlamı vardır.…

Sempozyum

SEMPOZYUM(BİLGİ ŞÖLENİ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Sempozyum Nedir? Küçük bir konuşmacı gurubu, belirli bir konunun belirli yönlerini kendi içinde paylaşır. Konuşmacıların…

Açık Oturum

AÇIK OTURUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Açık Oturum Nedir? Toplumun ya bir kanadım, ya da tümünü ilgilendiren ana sorunlar üzerinde, bu…

Konferans

KONFERANS TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Konferans Nedir? Konferans verme Sanat, siyaset, bilim, edebiyat gibi herhangi bir alanda çoğunlukla güncel bir konuda…

Bilimsel Yazılar (Makale, Tez, Bildiri...)

BİLİMSEL YAZILAR Bilindiği üzere yazılı anlatım türleri çok çeşitlidir. Bunlar, insanın günlük hayatında resmi ve özel işlerinden başlayarak toplumun geniş…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay