9. Sınıf Dil Bilgisi

Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler

SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş - Kucak. Ahenk - Uygunluk,

Devamını Oku
Kelime Grupları

Dilimizde bazen duyguları dile getirmek ya da bilgi vermek için sözcükler tek başlarına yetersiz kalabilir. Şu halde ifadeyi kuvvetlendirmek maksadıyla

Devamını Oku
Türkçede Harflerin Sınıflandırılması

Harflerin \ Taksimi  Sesli Harfler(vokaller), Sessiz Harfler(konsonant) Türkçede sesli(ünlü) harfler sekiz tanedir: a, e, ı, i, o, ö, u,

Devamını Oku
Metin ve Paragraf

Paragraf Çeşitleri Edebiyatta yazılı ya da sözlü bir edebi eseri oluşturan kelime, kelime gurubu, cümle ve paragraflardan oluşan anlamlı bütüne

Devamını Oku
Anlamlarına Göre Sözcükler

Sözcükte Anlam Anlamlarına Göre Kelime Çeşitleri  Kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Konuşurken ya da yazarken bir sözcüğü birden fazla anlama

Devamını Oku
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Paragraflar küçük düşünce birlikleridir. Yazar duygu ve düşüncesini en iyi şekilde iletmeyi ister. Bu amaçla şairlerin söz ve mana sanatlarından

Devamını Oku
Ses Olayları

Ses uyumları ile ilgili bazı önemli hususlar: Türkçede bir kelime içinde bulunan sesliler(vokaller) kaim­lik, incelik ve düzlük, yuvarlaklık bakımından

Devamını Oku
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi

Dilimizin (Türkçenin) Dünya Dil Grupları Arasındaki Yeri İnsanların birbirlerine maksatlarını anlatabilmeleri için en önemli vasıta “Dil” dir. Dil, yalnız anlaşma

Devamını Oku
Dilin İşlevleri

DİLİN İŞLEVLERİ Dilin Kullanım Farklılıkları Dil kullanımı iletişimin gerçekleştiği ortama, zamana, alıcının durumuna vb. gibi unsurlara göre farklılık

Devamını Oku
Türkçenin Zenginliği

 Bizim Türkçemiz, eskiden beri pek zengin bir yazı ve edebiyat dilidir. Orta Asya'da büyük bir medeniyet kurmuş olan Türklerin, bu

Devamını Oku
Türkçede Cümle Türleri

Yapısal olarak cümleler çeşitlilik gösterir ve cümleler yapısına göre guruplandırılır. Cümleleri öğelerinin sıralamasına göre adlandırırız. Bunun yanı sıra cümleleri yüklemin

Devamını Oku
Türklerin Kullandığı Alfabeler

Alfabeler Bugüne Kadar Kullandığımız Yazılar Hakkında Toplu Bilgi ( Türklerin Kullandığı Alfabeler )  Türkler, eski çağlarda başlıca iki

Devamını Oku

10. Sınıf Dil Bilgisi

Zarf ve Çeşitleri

Fiillerin, sıfatların veya, bazı zarfların basma ge­lerek onların manalarını kısan kelimelere zari denir: pek, az,, şimdi,-erken gibi. Zarflar, ifade ettikleri

Devamını Oku
Bağlaç

Bağlaç Söz içinde kelimeleri, kelime gruplarım ve cümle­leri bağlamağa yarayan kelimelere Bağlaç denir: ve, ile, amma, fakat gibi. Tekrarlanarak

Devamını Oku
Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım

Betimleme canlı cansız varlık ya da eşyanın dış görüntüsünün ve içerik özelliklerinin sözlü veya yazılı olarak resmedilmesidir. Betimleme doğrudan yani

Devamını Oku
Fiiller (Eylemler)

Fiillerin Yapısı Fiil türeten ekler ve bunlarla yapılan fiiller “ Dün sabah çantaları, omuzlarında mektebe koşan yavruları seyrettim. Karlarda

Devamını Oku
Edat ve Çeşitleri

Bir ismin söz içinde başka kelimelerle ilgilerini gösteren kelimelere. Edat denir: için, fakat, gibi, ile. Edatlar daima ilgilerini belirttikleri

Devamını Oku
Fiilde Çatı

Çatılarına Göre Fiiller: Fiilde çatı, fiil kök ve gövdesinin anlamca herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden fiil türeten bazı eklerle genişletilerek

Devamını Oku
Öyküleyici (Hikaye Edici) Anlatım

İlgi çekici, merak uyandırıcı bir olayın ya da durumun neden sonuç ilişkisi içinde sergilenip anlatılmasına öyküleme denir. Eskiler buna tahkiye

Devamını Oku
Fiilimsiler - Eylemsiler

Fiilimsiler İsim - fiiller, Sıfat - fiiller, Bağ – fiiller Sabah serinliğinde bağı  dolaşıp kehribar renkli bir ol­gun üzüm salkımını, buğusu

Devamını Oku
Sıfat (Önad)

Sıfat ve Çeşitleri  Parasızın yürüyüşü soluk, rengi uçuk, sesi bozuktur; şayet gülse bile gülüşünde ham ayva, muşmula veya üvez yemiş

Devamını Oku
Anlatımda Sınırlandırma

Konumuzu Anlama Yöntemi Sözlü ve yazılı anlatımda başarı sağlamanın ilk koşulu, konumuzu anlamaktır. Neyin üzerinde duracağız, ne hakkında söz

Devamını Oku
Anlatımda Tema ve Konu

KONU: Yaşantımız süresince ya bir şeyler okur, bir şeyler yazarız; ya da bir şeyler dinler, bir şeyler konuşuruz. Bütün

Devamını Oku
İsim

İsim ve Çeşitleri İnsan, hayvan, veya eşya gibi her hangi bir maddi varlığın adına madde(cins) ismi denir: İnsan, kuzu, ağaç, üzüm gibi. Maddi

Devamını Oku

11. Sınıf Dil Bilgisi

Fıkra ( Köşe Yazısı )

FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve

Devamını Oku
Metinlerin Sınıflandırılması

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Edebiyatta ya da başkaca herhangi bir bilimde aynı veya benzer özellik gösteren ürünlerin aynı; farklı özellikler gösteren

Devamını Oku
Eleştiri ( Tenkit )

ELEŞTİRİ ( TENKİT ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Eleştiri Nedir?, Tenkit Nedir?, Eleştiri Özellikleri? Bir edebi eserin ya da

Devamını Oku
Anı ( Hatıra )

ANI ( HATIRA ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Öğretici ya da bilgi kazandırıcı yazı türlerinden biri de anılardır. Bir kimsenin

Devamını Oku
Söylev (Hitabet - Nutuk)

Nutuk Türü Ve Özellikleri Söylev nedir?, Söylev türleri, Söylevin özellikleri Nutuk kelimesi Arapçadan dilimize girmiştir. Arapçada “nutk” kökünden türetilmiş bir

Devamını Oku
Sohbet ( Söyleşi )

Yazarın günlük hayattan ya da tarih, siyaset, edebiyat gibi farklı kaynaklardan aldığı bir konuyu yazısında kendi görüş ve düşüncelerini katarak

Devamını Oku
Röportaj

RÖPORTAJ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Röportaj Nedir?, Röportajın Özellikleri Nelerdir?, Röportaj Mülakat Farkı. Gazete dergi gibi yayın araçlarında günübirlik

Devamını Oku
Mülakat ( Görüşme )

MÜLAKAT TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Mülakat nedir?, Mülakat türleri, Mülakat özellikleri, Mülakat yapma Sanat, siyaset, spor, edebiyat, ekonomi vb.

Devamını Oku
Mektup ( Name )

MEKTUP ÖZELLİKLERİ İnsanoğlunun yaşamında sık sık başvurduğu en yaygın bir yazı türüdür mektup. Tanıdıklarımızdan, sevdiklerimizden, eş ya da dostlarımızdan

Devamını Oku
Gezi Yazısı ( Seyehatname )

Bir edebiyat sanatçısının, ya da edebiyattan anlayan birinin, gezip gördüğü yerler hakkında yazdığı yazıya geri (seyahat) denir. Eskiden buna seyahatname

Devamını Oku
Biyografi ( Hayat Hikayesi )

BİYOGRAFİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Türlü sanat ve meslek dallarında ün yapmış kişilerin yaşamlarının toplum açısından değeri olan yanlarını, bunların

Devamını Oku
Otobiyografi ( Öz Yaşam Öyküsü)

OTOBİYOGRAFİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Sanat, edebiyat, siyaset ya da başka alanlarda ünlenmiş bir kişi kendi yaşamöyküsünü kendi ağzından anlatırsa,

Devamını Oku

12. Sınıf Dil Bilgisi

Forum

FORUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Forum Nedir? Bu konuşma ya da tartışma biçimine ad olan forum sözcüğünün tarihsel bir anlamı

Devamını Oku
Fabl ( Hayvan Masalları )

FABL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ ( HAYVAN MASALLARI ) Kahramanlarının insan dışındaki canlı cansız varlıkların oluşturduğu (bitki, hayvan ve eşya

Devamını Oku
Masal

MASAL TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Halk anlatmaları adını verdiğimiz türlerin içerisinde en eskisi hiç şüphesiz masallardır. Dinleyiciyi inandırmak gibi bir

Devamını Oku
Sempozyum

SEMPOZYUM(BİLGİ ŞÖLENİ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Sempozyum Nedir? Küçük bir konuşmacı gurubu, belirli bir konunun belirli yönlerini kendi içinde

Devamını Oku
Tiyatro (Oyun, Temaşa)

TİYATRO TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Tiyatro Nedir? Tiyatronun Özellikleri Tiyatro Türleri Öyküler, romanlar gibi tiyatro da insan

Devamını Oku
Hikaye (Öykü)

HİKAYE TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Hikaye Nedir? Hikayenin Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye, herhangi bir olayı,

Devamını Oku
Konferans

KONFERANS TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Konferans Nedir? Konferans verme Sanat, siyaset, bilim, edebiyat gibi herhangi bir alanda çoğunlukla

Devamını Oku
Bilimsel Yazılar (Makale, Tez, Bildiri...)

BİLİMSEL YAZILAR Bilindiği üzere yazılı anlatım türleri çok çeşitlidir. Bunlar, insanın günlük hayatında resmi ve özel işlerinden başlayarak toplumun

Devamını Oku
Münazara

MÜNAZARA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Münazara Nedir? Biçim yönünden açık oturuma benzeyen bir tartışma biçimidir münazara. Daha çok okullarda

Devamını Oku
Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

SANAT METİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ Daha önce ortaya atılıp incelenen üzerinde söz söylenen bir konunun yeniden işlenmesi, değerlendirilmesi sanatsal yönden zayıflıktır.

Devamını Oku
Açık Oturum

AÇIK OTURUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Açık Oturum Nedir? Toplumun ya bir kanadım, ya da tümünü ilgilendiren ana sorunlar

Devamını Oku
Roman

ROMAN TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Roman Nedir? Yaşamdaki her türlü olayın belli bir zaman düzleminde, neden sonuç ilişkisi çerçevesinde,

Devamını Oku

Alt Kategoriler

Yukarı