Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

 Milli Edebiyat

Buradasınız: Anasayfa

İki kalp arasında en kısa yol: 
Birbirine uzanmış ve zaman zaman 
Ancak parmak uçlarıyla değebilen 
İki kol. 

Merdivenlerin oraya koşuyorum, 
Beklemek gövde gösterisi zamanın; 
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum, 
Bir şeyin provası yapılıyor sanki. 

Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar 
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Cemal Süreya

Dağılır yele karşı altın saçları

Uçuşurdu bin bir büklüm içinde.

Bir hoş ışık vardı gözlerinde

Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri.

Bir iyilik sarardı yüzünü bazen

Bilmem, belki bana öyle gelirdi.

Ben, o sevdadan can atan deli

Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

Karamânî Mehmet Efendiye

Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

 

Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

 

Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra, gazete ve dergilerin iç sayfalarının bir köşesinde yayımlanır. Bu tür, edebiyatımıza, Tanzimat gazeteciliğiyle birlikte Batı’dan girmiştir. Üzerinde durduğumuz fıkrayı, ders ve ibret alınmak için söylenmiş Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi kıssa niteliğindeki güldürü fıkralarıyla karıştırmamalıdır. Konumuz, edebiyatta bir yazı türü olan...

 • Şiir İnceleme
 • ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade kalıpları ile anlatmasına şiir denir. Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Bir şiirde cümlelerin devrik olması, ifadelerin mecazlı olması, benzetme ve kişileştirme gibi sanatlardan yararlanılması, mısraların kullanılıp dizeler arası ölçü uygunluğunun bulunması şiir türüne özgü uygulamalardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz. Şiir genel olarak iki başlıkta...

 • Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler
 • SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş - Kucak. Ahenk - Uygunluk, düzgünlük, uyum; çalgılı eğlence. Ahenktar - Ahenkli. Aheste - Yavaş. Ahir - Son. Ati - Gelecek zaman. Arız - Sonradan gelen. Azim - Kesin karar. Aziz - Sevgili, itibarlı. B Baran - Yağmur. Bedbaht - Talihsiz. Berceste - Gayet güzel, sağlam. Berk - Yaprak. Beşeriyet - İnsanlık. Bibaht - Talihsiz. Biçare - Çaresiz. Bidirenk - Kararsız. Bisehap - Bulutsuz. Buhurdan - İçinde tütsü yakılan kab. Bünye - Vücudun...

 • Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 • EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat Hangi Bilimlerle İlişki İçindedir? Edebiyat doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm bilim dalları ile ilişki içerisindedir. Edebiyatta bir eser oluşturulurken sanatçı az ya da çok diğer bilim dallarının verilerinden yararlanır. Bir romanı veya bir hikayeyi düşünelim: Bu edebi ürünlerde kahramanlar çok çeşitlidir. Hayatın her kesiminden ve sınıfından insan ele alınıp anlatılır. Kahramanın doktor, öğretmen ya da astronot olduğu bir romanda yazarın...

  Sınıf Geçme
 • Sınıf Geçme
 • Kaç Zayıf ile Sınıf Geçilir? Lisede Nasıl Geçilir? Sınıf Nasıl Geçilir? Ortaöğretimde yani lisede sınıf geçme şartları son yönetmeliğe göre şu şekildedir: Öncelikle bilinmesi gereken öğrencinin bir üst sınıfa geçmesi dört şekildedir; 1- Doğrudan Sınıf Geçme:Yıl sonu ortalaması 50 ve üzerinde olan öğrenci, Dil ve Anlatım baraj dersi hariç kaç zayıfı olursa olsun bir üst sınıfa doğrudan geçer ve zayıf olan derslerden sorumlu...

  Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)
 • Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)
 • OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir? Bir edebi metinde metni oluşturan unsurların belli bir amaç, düzen ve herhangi bir görev üstlenerek bir araya gelmesiyle oluşan bütünlüğe “yapı” denir. Nasıl bir şiirde mısraların, ahenk ve ritim unsurlarının bir araya gelmesi şiirde yapıyı oluşturuyor ise anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı unsurları bir araya gelerek metinde...

  Köy Seyirlik Oyunları
 • Köy Seyirlik Oyunları
 • KÖY SEYİRLİK TÜRÜ OYUNLAR VE ÖZELLİKLERİ Köylerde Oynanan Oyunlar, Halk Drama Sanatı Köy Seyirlik Oyunu Hakkında Bilgi Halkın düğün, bayram, baharın gelişi, hasat mevsimi, bağbozumu vb. gibi bolluk ve bereketi, yenilik, dirlik ve düzeni temsil eden zamanlarda kendi içinde oynayıp sergiledikleri oyunlara “ köy seyirlik oyunları” denir. Bu oyunların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski halk geleneğinde şölen, sığır, yuğ törenlerinde dini bir temsil olarak ortaya çıkmış zaman içinde...

 • Şiirde Tema
 • ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi, nazım türü, söz sanatları vb. gibi birimler arasında anlamsal ve yapısal bağlantının kurulması maksadı ile sık sık tekrar edilen ve iletinin verildiği özlü düşünceye “tema” denir. Şiirlerde tema şiirin özünü oluşturur. Tema çoğunlukla bir duyguya işaret eder. Şiirler birer duygu paylaşımlarıdır. Aşk veya tabiat(doğa) insanı doğal olarak şairi etkileyen...

  Son Eklenenler

 • Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Mensur Şiirler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)

  Çevrimiçi Kişi Sayısı

  23 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi