Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

 Milli Edebiyat

Buradasınız: Anasayfa

İki kalp arasında en kısa yol: 
Birbirine uzanmış ve zaman zaman 
Ancak parmak uçlarıyla değebilen 
İki kol. 

Merdivenlerin oraya koşuyorum, 
Beklemek gövde gösterisi zamanın; 
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum, 
Bir şeyin provası yapılıyor sanki. 

Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar 
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Cemal Süreya

Dağılır yele karşı altın saçları

Uçuşurdu bin bir büklüm içinde.

Bir hoş ışık vardı gözlerinde

Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri.

Bir iyilik sarardı yüzünü bazen

Bilmem, belki bana öyle gelirdi.

Ben, o sevdadan can atan deli

Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

Karamânî Mehmet Efendiye

Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

 

Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

 

Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra, gazete ve dergilerin iç sayfalarının bir köşesinde yayımlanır. Bu tür, edebiyatımıza, Tanzimat gazeteciliğiyle birlikte Batı’dan girmiştir. Üzerinde durduğumuz fıkrayı, ders ve ibret alınmak için söylenmiş Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi kıssa niteliğindeki güldürü fıkralarıyla karıştırmamalıdır. Konumuz, edebiyatta bir yazı türü olan...

 • Şiir İnceleme
 • ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade kalıpları ile anlatmasına şiir denir. Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Bir şiirde cümlelerin devrik olması, ifadelerin mecazlı olması, benzetme ve kişileştirme gibi sanatlardan yararlanılması, mısraların kullanılıp dizeler arası ölçü uygunluğunun bulunması şiir türüne özgü uygulamalardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz. Şiir genel olarak iki başlıkta...

 • Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 • EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat Hangi Bilimlerle İlişki İçindedir? Edebiyat doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm bilim dalları ile ilişki içerisindedir. Edebiyatta bir eser oluşturulurken sanatçı az ya da çok diğer bilim dallarının verilerinden yararlanır. Bir romanı veya bir hikayeyi düşünelim: Bu edebi ürünlerde kahramanlar çok çeşitlidir. Hayatın her kesiminden ve sınıfından insan ele alınıp anlatılır. Kahramanın doktor, öğretmen ya da astronot olduğu bir romanda yazarın...

 • Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler
 • SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş - Kucak. Ahenk - Uygunluk, düzgünlük, uyum; çalgılı eğlence. Ahenktar - Ahenkli. Aheste - Yavaş. Ahir - Son. Ati - Gelecek zaman. Arız - Sonradan gelen. Azim - Kesin karar. Aziz - Sevgili, itibarlı. B Baran - Yağmur. Bedbaht - Talihsiz. Berceste - Gayet güzel, sağlam. Berk - Yaprak. Beşeriyet - İnsanlık. Bibaht - Talihsiz. Biçare - Çaresiz. Bidirenk - Kararsız. Bisehap - Bulutsuz. Buhurdan - İçinde tütsü yakılan kab. Bünye - Vücudun...

  Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)
 • Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)
 • OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir? Bir edebi metinde metni oluşturan unsurların belli bir amaç, düzen ve herhangi bir görev üstlenerek bir araya gelmesiyle oluşan bütünlüğe “yapı” denir. Nasıl bir şiirde mısraların, ahenk ve ritim unsurlarının bir araya gelmesi şiirde yapıyı oluşturuyor ise anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı unsurları bir araya gelerek metinde...

  Metinlerin Sınıflandırılması
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Edebiyatta ya da başkaca herhangi bir bilimde aynı veya benzer özellik gösteren ürünlerin aynı; farklı özellikler gösteren ürünlerin ise ayrı gruplara ayrılmasına sınıflandırma denir. Edebiyatta yapılan sınıflandırma metinlerin ve dönemlerin ayrıştırılmasından ibarettir. Bir edebi ürünün aşağıda belirtilen özellikleri dikkate alınarak gruplandırma yapılır: Metinleri Sınıflandırmada Kullanılan Ölçütler: a- Metnin konusu:Bir metnin konusunun aşk, doğa, yalnızlık, gelişen teknoloji, toplumsal değişim vb. olması metnin türünün farklı olmasına neden olacaktır....

 • Şiirde Tema
 • ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi, nazım türü, söz sanatları vb. gibi birimler arasında anlamsal ve yapısal bağlantının kurulması maksadı ile sık sık tekrar edilen ve iletinin verildiği özlü düşünceye “tema” denir. Şiirlerde tema şiirin özünü oluşturur. Tema çoğunlukla bir duyguya işaret eder. Şiirler birer duygu paylaşımlarıdır. Aşk veya tabiat(doğa) insanı doğal olarak şairi etkileyen...

 • Hece, Aruz ve Serbest Ölçü
 • ŞİİRDE ÖLÇÜ Ölçülü Şiir Yazma Türk Şiirinde Ölçü Bir şiirde dizelerde yer alan kelimeler, heceler ve harfler arasındaki önceden belirlenmiş estetik kurala ölçü denir. Ölçü bir edebiyatta zaman içinde şairlerce denenerek estetik güzelliği kabul edilmiş uzunluk – kısalık, açıklık - kapalılık ve hece kuralıdır. Farkı dönemlerde ve farklı edebiyatlarda ölçü kuralları değişiklik gösterir. Edebiyatımızın tamamında üç çeşit ölçü bulunur: 1- ...

  Son Eklenenler

 • Servet-i Fünun Dönemi Öğretici Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Tanzimat Dönemi Satançıları
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 • İki Kalp
 • Seçme Şiirler
 • İSİMSİZ
 • Seçme Şiirler
 • Tanzimat Dönemi Tiyatro
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı

  Son Yorumlar

  Ziyaretçi - serhat
  hayır dostum sorumlu olarak geçiyorsun.
  Ziyaretçi - Kingral
  Hoca bide tde den kaldık bitti mezun olmadık nolur yani üniversiteyemi gidenicem
  Ziyaretçi - Admin
  Tde dersi baraj derstir. Sorumluluk kalkmadan mezun olamazsınız.
  Ziyaretçi - Kingral
  Hocam ben mesela 10. Sınıfın 1.dönem Tde desinden 40 la kaldım aynı şekilde 2. Dönemde kaldım ben bu...
  Ziyaretçi - Ceyda
  Hocam ben 9. sınıftayım karne ortalamam 68 ama edebiyat ortalamam 38.75 eğer ikinci dönemde edebiyat...

  Çevrimiçi Kişi Sayısı

  48 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi