Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

 Milli Edebiyat

Buradasınız: Anasayfa

İki kalp arasında en kısa yol: 
Birbirine uzanmış ve zaman zaman 
Ancak parmak uçlarıyla değebilen 
İki kol. 

Merdivenlerin oraya koşuyorum, 
Beklemek gövde gösterisi zamanın; 
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum, 
Bir şeyin provası yapılıyor sanki. 

Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar 
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Cemal Süreya

Dağılır yele karşı altın saçları

Uçuşurdu bin bir büklüm içinde.

Bir hoş ışık vardı gözlerinde

Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri.

Bir iyilik sarardı yüzünü bazen

Bilmem, belki bana öyle gelirdi.

Ben, o sevdadan can atan deli

Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

Karamânî Mehmet Efendiye

Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

 

Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

 

Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra, gazete ve dergilerin iç sayfalarının bir köşesinde yayımlanır. Bu tür, edebiyatımıza, Tanzimat gazeteciliğiyle birlikte Batı’dan girmiştir. Üzerinde durduğumuz fıkrayı, ders ve ibret alınmak için söylenmiş Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi kıssa niteliğindeki güldürü fıkralarıyla karıştırmamalıdır. Konumuz, edebiyatta bir yazı türü olan...

 • Şiir İnceleme
 • ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade kalıpları ile anlatmasına şiir denir. Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Bir şiirde cümlelerin devrik olması, ifadelerin mecazlı olması, benzetme ve kişileştirme gibi sanatlardan yararlanılması, mısraların kullanılıp dizeler arası ölçü uygunluğunun bulunması şiir türüne özgü uygulamalardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz. Şiir genel olarak iki başlıkta...

  Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM (LİRİK ANLATIM) Bir kompozisyonda ele alınan konu, ya düz anlatımla, ya da lirik (lirik) anlatımla anlatılır. Düz anlatım, konuşma dilinde olduğu gibi mensur anlatımdır. Manzum anlatım ise, ölçülü ve kafiyeli mısra düzenine göre bir anlatım şeklidir. Batı edebiyatlarının klâsik akıma bağlı trajik tiyatrolarının hemen tümü, lirik anlatımla kaleme alınmıştır. Bundan sonraki çağlarda da birçok didaktik konuların lirik olarak meydana getirildiği görülür....

 • Şiirde Tema
 • ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi, nazım türü, söz sanatları vb. gibi birimler arasında anlamsal ve yapısal bağlantının kurulması maksadı ile sık sık tekrar edilen ve iletinin verildiği özlü düşünceye “tema” denir. Şiirlerde tema şiirin özünü oluşturur. Tema çoğunlukla bir duyguya işaret eder. Şiirler birer duygu paylaşımlarıdır. Aşk veya tabiat(doğa) insanı doğal olarak şairi etkileyen...

  Emredici Anlatım
 • Emredici Anlatım
 • EMREDİCİ ANLATIM Okurun ya da dinleyiciyinin istenilen doğrultuda harekete geçmesini sağlamak maksadı ile dilin “yap, tut, dinle” gibi emir ifade eden bir üslupta kullanılması sonucu ortaya çıkan anlatım biçimine emredici anlatım denir. emredici anlatımda dil anlaşılacağı üzere emir kipleri ile doludur. Günlük hayatta sık sık kullandığımız emir ifadeleri ile edebi ve öğretici metinlerde kullanılan emredici ifadeler bir birinden farklıdır. Edebi metinlerde emir ifadesi dolaylıdır ve...

  Köy Seyirlik Oyunları
 • Köy Seyirlik Oyunları
 • KÖY SEYİRLİK TÜRÜ OYUNLAR VE ÖZELLİKLERİ Köylerde Oynanan Oyunlar, Halk Drama Sanatı Köy Seyirlik Oyunu Hakkında Bilgi Halkın düğün, bayram, baharın gelişi, hasat mevsimi, bağbozumu vb. gibi bolluk ve bereketi, yenilik, dirlik ve düzeni temsil eden zamanlarda kendi içinde oynayıp sergiledikleri oyunlara “ köy seyirlik oyunları” denir. Bu oyunların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski halk geleneğinde şölen, sığır, yuğ törenlerinde dini bir temsil olarak ortaya çıkmış zaman içinde...

  Düşsel (Fantastik) Anlatım
 • Düşsel (Fantastik) Anlatım
 • DÜŞSEL ANLATIM Dilin hayal gücünü geliştirmek, kendine özgü bir kurmaca dünya yaratmak, gerçeklerden uzaklaşarak düşsel bir dünyayı anlatmak maksatları ile imge, mecaz ve benzetme unsurları ile kullanılması sonucu ortaya çıkan anlatım türüne düşsel anlatım denir. Düşsel anlatımda gerçek ile hayal arasındaki bağ zayıftır. Anlatımın zenginliği yazarın hayal etme gücüne bağlıdır. Düşsel anlatım nerelerde kullanılır? Bu anlatım türü resim, heykel gibi birçok sanat dalında kullanılmaktadır. Bu...

 • Açık Oturum
 • AÇIK OTURUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Açık Oturum Nedir? Toplumun ya bir kanadım, ya da tümünü ilgilendiren ana sorunlar üzerinde, bu sorunlara değgin derin bilgisi ve denemesi bulunan kişilerin bir masa başında toplanarak tartışmalarına ve sonucu bir foruma götürmelerine açık oturum denmektedir. Açık oturum, bir salonda toplanan dinleyicilerin gözü önünde yürütülebildiği gibi, radyoda ve televizyonda da yapılabilmektedir. Ancak radyo ve televizyonda foruma gitmek, yani dinleyici ve seyircilerin de...

  Son Eklenenler

  Son Yorumlar

  Ziyaretçi - admin
  Sorumlu olarak geçersiniz
  Ziyaretçi - admin
  Evet sorumlu olarak geçersiniz.
  Ziyaretçi - Ş
  Birinci dönem 54 ikinci dönem 46 olsa geçer miyim?
  Ziyaretçi - Damla
  Merhaba benim 1. Dönem edebiyatım 49du 2.donem 47 nasıl oluyor sorumlu mu geçiyorum 9.sınıfım.
  Ziyaretçi - Mlk
  Merhaba benim1. Dönem 65 2. Donem 50 nin ustunde ama edebiyat dersim zayif sinifi gecermiyim

  Çevrimiçi Kişi Sayısı

  63 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi