Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

 Milli Edebiyat

Buradasınız: Anasayfa

İki kalp arasında en kısa yol: 
Birbirine uzanmış ve zaman zaman 
Ancak parmak uçlarıyla değebilen 
İki kol. 

Merdivenlerin oraya koşuyorum, 
Beklemek gövde gösterisi zamanın; 
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum, 
Bir şeyin provası yapılıyor sanki. 

Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar 
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Cemal Süreya

Dağılır yele karşı altın saçları

Uçuşurdu bin bir büklüm içinde.

Bir hoş ışık vardı gözlerinde

Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri.

Bir iyilik sarardı yüzünü bazen

Bilmem, belki bana öyle gelirdi.

Ben, o sevdadan can atan deli

Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

Karamânî Mehmet Efendiye

Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

 

Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

 

Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra, gazete ve dergilerin iç sayfalarının bir köşesinde yayımlanır. Bu tür, edebiyatımıza, Tanzimat gazeteciliğiyle birlikte Batı’dan girmiştir. Üzerinde durduğumuz fıkrayı, ders ve ibret alınmak için söylenmiş Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi kıssa niteliğindeki güldürü fıkralarıyla karıştırmamalıdır. Konumuz, edebiyatta bir yazı türü olan...

 • Şiir İnceleme
 • ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade kalıpları ile anlatmasına şiir denir. Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Bir şiirde cümlelerin devrik olması, ifadelerin mecazlı olması, benzetme ve kişileştirme gibi sanatlardan yararlanılması, mısraların kullanılıp dizeler arası ölçü uygunluğunun bulunması şiir türüne özgü uygulamalardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz. Şiir genel olarak iki başlıkta...

 • Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler
 • SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş - Kucak. Alıenk - Uygunluk, düzgünlük, uyum; çalgılı eğlence. Ahenktar - Ahenkli. Aheste - Yavaş. Ahir - Son. Ati - Gelecek zaman. Arız - Sonradan gelen. Azim - Kesin karar. Aziz - Sevgili, itibarlı. B Baran - Yağmur. Bedbaht - Talihsiz. Berceste - Gayet güzel, sağlam. Berk - Yaprak. Beşeriyet - İnsanlık. Bibaht - Talihsiz. Biçare - Çaresiz. Bidirenk - Kararsız. Bisehap - Bulutsuz. Buhurdan - İçinde tütsü yakılan kab.; Bünye - Vücudun...

 • Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 • EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat Hangi Bilimlerle İlişki İçindedir? Edebiyat doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm bilim dalları ile ilişki içerisindedir. Edebiyatta bir eser oluşturulurken sanatçı az ya da çok diğer bilim dallarının verilerinden yararlanır. Bir romanı veya bir hikayeyi düşünelim: Bu edebi ürünlerde kahramanlar çok çeşitlidir. Hayatın her kesiminden ve sınıfından insan ele alınıp anlatılır. Kahramanın doktor, öğretmen ya da astronot olduğu bir romanda yazarın...

  Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM (LİRİK ANLATIM) Bir kompozisyonda ele alınan konu, ya düz anlatımla, ya da lirik (lirik) anlatımla anlatılır. Düz anlatım, konuşma dilinde olduğu gibi mensur anlatımdır. Manzum anlatım ise, ölçülü ve kafiyeli mısra düzenine göre bir anlatım şeklidir. Batı edebiyatlarının klâsik akıma bağlı trajik tiyatrolarının hemen tümü, lirik anlatımla kaleme alınmıştır. Bundan sonraki çağlarda da birçok didaktik konuların lirik olarak meydana getirildiği görülür....

 • Şiirde Tema
 • ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi, nazım türü, söz sanatları vb. gibi birimler arasında anlamsal ve yapısal bağlantının kurulması maksadı ile sık sık tekrar edilen ve iletinin verildiği özlü düşünceye “tema” denir. Şiirlerde tema şiirin özünü oluşturur. Tema çoğunlukla bir duyguya işaret eder. Şiirler birer duygu paylaşımlarıdır. Aşk veya tabiat(doğa) insanı doğal olarak şairi etkileyen...

  Metinlerin Sınıflandırılması
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Edebiyatta ya da başkaca herhangi bir bilimde aynı veya benzer özellik gösteren ürünlerin aynı; farklı özellikler gösteren ürünlerin ise ayrı gruplara ayrılmasına sınıflandırma denir. Edebiyatta yapılan sınıflandırma metinlerin ve dönemlerin ayrıştırılmasından ibarettir. Bir edebi ürünün aşağıda belirtilen özellikleri dikkate alınarak gruplandırma yapılır: Metinleri Sınıflandırmada Kullanılan Ölçütler: a- Metnin konusu:Bir metnin konusunun aşk, doğa, yalnızlık, gelişen teknoloji, toplumsal değişim vb. olması metnin türünün farklı olmasına neden olacaktır....

  Köy Seyirlik Oyunları
 • Köy Seyirlik Oyunları
 • KÖY SEYİRLİK TÜRÜ OYUNLAR VE ÖZELLİKLERİ Köylerde Oynanan Oyunlar, Halk Drama Sanatı Köy Seyirlik Oyunu Hakkında Bilgi Halkın düğün, bayram, baharın gelişi, hasat mevsimi, bağbozumu vb. gibi bolluk ve bereketi, yenilik, dirlik ve düzeni temsil eden zamanlarda kendi içinde oynayıp sergiledikleri oyunlara “ köy seyirlik oyunları” denir. Bu oyunların tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski halk geleneğinde şölen, sığır, yuğ törenlerinde dini bir temsil olarak ortaya çıkmış zaman içinde...

  Son Eklenenler

  Son Yorumlar

  Ziyaretçi - çılgın dostoyevski
  Çok güzel örnekler ve bilgilendirmeler var. Yazanın ellerine sağlık.
  Ziyaretçi - patates kızartması
  bu ne lan böyle adam gibi bişey bulamamışmılar
  Ziyaretçi - Ali
  Bnde cili mehpare yagcidaim teknik bi nedenden dolai oraa gittm
  Ziyaretçi - Seray
  Merhabaa hocam simdi ben 10. Sinifim okulun ilk haftasi bi anda apar topar dersten cikip sınava gird...
  Ziyaretçi - Emel
  Ödevimi yaparken faydası oldu, teşekkürler. Ayrıca şuradan da faydalandım:

  Çevrimiçi Kişi Sayısı

  140 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi