Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

 Milli Edebiyat

Buradasınız: Anasayfa

İki kalp arasında en kısa yol: 
Birbirine uzanmış ve zaman zaman 
Ancak parmak uçlarıyla değebilen 
İki kol. 

Merdivenlerin oraya koşuyorum, 
Beklemek gövde gösterisi zamanın; 
Çok erken gelmişim seni bulamıyorum, 
Bir şeyin provası yapılıyor sanki. 

Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar 
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Cemal Süreya

Dağılır yele karşı altın saçları

Uçuşurdu bin bir büklüm içinde.

Bir hoş ışık vardı gözlerinde

Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri.

Bir iyilik sarardı yüzünü bazen

Bilmem, belki bana öyle gelirdi.

Ben, o sevdadan can atan deli

Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

Karamânî Mehmet Efendiye

Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

 

Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

 

Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

 • Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
 • EDEBİYATA YARDIMCI BİLİM DALLARI Edebiyata Yakın Bilimler Edebiyat Hangi Bilimlerle İlişki İçindedir? Edebiyat doğrudan ya da dolaylı yollarla tüm bilim dalları ile ilişki içerisindedir. Edebiyatta bir eser oluşturulurken sanatçı az ya da çok diğer bilim dallarının verilerinden yararlanır. Bir romanı veya bir hikayeyi düşünelim: Bu edebi ürünlerde kahramanlar çok çeşitlidir. Hayatın her kesiminden ve sınıfından insan ele alınıp anlatılır. Kahramanın doktor, öğretmen ya da astronot olduğu bir romanda yazarın...

 • Şiir İnceleme
 • ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade kalıpları ile anlatmasına şiir denir. Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Bir şiirde cümlelerin devrik olması, ifadelerin mecazlı olması, benzetme ve kişileştirme gibi sanatlardan yararlanılması, mısraların kullanılıp dizeler arası ölçü uygunluğunun bulunması şiir türüne özgü uygulamalardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz. Şiir genel olarak iki başlıkta...

  Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra, gazete ve dergilerin iç sayfalarının bir köşesinde yayımlanır. Bu tür, edebiyatımıza, Tanzimat gazeteciliğiyle birlikte Batı’dan girmiştir. Üzerinde durduğumuz fıkrayı, ders ve ibret alınmak için söylenmiş Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi kıssa niteliğindeki güldürü fıkralarıyla karıştırmamalıdır. Konumuz, edebiyatta bir yazı türü olan...

 • Eski Metinlerde Kullanılan Arapça Farsça Kelimeler
 • SÖZLÜK A Ada - Düşmanlar. Addetmek - Saymak. Ağrep - Pek garip, pek tuhaf. Ağuş - Kucak. Ahenk - Uygunluk, düzgünlük, uyum; çalgılı eğlence. Ahenktar - Ahenkli. Aheste - Yavaş. Ahir - Son. Ati - Gelecek zaman. Arız - Sonradan gelen. Azim - Kesin karar. Aziz - Sevgili, itibarlı. B Baran - Yağmur. Bedbaht - Talihsiz. Berceste - Gayet güzel, sağlam. Berk - Yaprak. Beşeriyet - İnsanlık. Bibaht - Talihsiz. Biçare - Çaresiz. Bidirenk - Kararsız. Bisehap - Bulutsuz. Buhurdan - İçinde tütsü yakılan kab. Bünye - Vücudun...

  Sınıf Geçme
 • Sınıf Geçme
 • Kaç Zayıf ile Sınıf Geçilir? Lisede Nasıl Geçilir? Sınıf Nasıl Geçilir? Ortaöğretimde yani lisede sınıf geçme şartları son yönetmeliğe göre şu şekildedir: Öncelikle bilinmesi gereken öğrencinin bir üst sınıfa geçmesi dört şekildedir; 1-        Doğrudan Sınıf Geçme:Yıl sonu ortalaması 50 ve üzerinde olan öğrenci, Dil ve Anlatım baraj dersi hariç kaç zayıfı olursa olsun bir üst sınıfa doğrudan geçer ve zayıf olan derslerden sorumlu tutulmaz. Örnek: 11 zayıfım var; ortalamam ise 52...

  Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)
 • Metin ve Yapı (kişi, yer, zaman, olay, anlatıcı)
 • OLAY ÇEVRESİNDE GELİŞEN EDEBİ METİNLERDE YAPI Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerde Yapı Yapı Unsurları Nelerdir? Bir edebi metinde metni oluşturan unsurların belli bir amaç, düzen ve herhangi bir görev üstlenerek bir araya gelmesiyle oluşan bütünlüğe “yapı” denir. Nasıl bir şiirde mısraların, ahenk ve ritim unsurlarının bir araya gelmesi şiirde yapıyı oluşturuyor ise anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde kişi, yer, zaman, olay ve anlatıcı unsurları bir araya gelerek metinde...

 • Hece, Aruz ve Serbest Ölçü
 • ŞİİRDE ÖLÇÜ Ölçülü Şiir Yazma Türk Şiirinde Ölçü Bir şiirde dizelerde yer alan kelimeler, heceler ve harfler arasındaki önceden belirlenmiş estetik kurala ölçü denir. Ölçü bir edebiyatta zaman içinde şairlerce denenerek estetik güzelliği kabul edilmiş uzunluk – kısalık, açıklık - kapalılık ve hece kuralıdır. Farkı dönemlerde ve farklı edebiyatlarda ölçü kuralları değişiklik gösterir. Edebiyatımızın tamamında üç çeşit ölçü bulunur: 1- ...

 • Hikaye (Öykü)
 • HİKAYE TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Hikaye Nedir? Hikayenin Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye, herhangi bir olayı, olmuş veya olabilecek nitelikte anlatma sanatıdır. Yazara bağlı olarak hikaye ya tahlili, yani anlatıma dönük bir yapıda oluşur ya da hareket ve diyaloğa açık bir kurguda düzenlenebilir. Hikayeler kısa ve özlü anlatımlarıdır. Hikaye yazarları hem tip ve karakterlerin hem de olayların betimlenmesinde ayrıntıya girmez. Hikaye Türünün Özellikleri: 1- ...

  Son Eklenenler

 • Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Mensur Şiirler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)
 • Servet-i Fünun Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
 • Servetifünun Edebiyatı (Edebiyatı Cedide)

  Çevrimiçi Kişi Sayısı

  85 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi