Buradasınız: milliedebiyat.comDil ve Anlatım10. SınıfRamazan İlbay
Tanzimat 1. ve 2. Dönem Karşılaştırması Tanzimat Şair ve Yazarları -         Tanzimat dönemi 1860 yılında ilk özel gazetenin çıkması(Tercümanı Ahval) ile başlar; 1896 yılında Serveti Fünün isimli yeni bir geleneğin ortaya çıkması ile son bulur. Not:Edebiyatımızd...

BALZAMİN

Kategori: Seçme Şiirler
Pazar, 01 May 2016 20:35
Sen el kadar bir kadınsındır Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli Bazı ağaçlara kapı komşu Bazı çiçeklerin andırdığı İş bu kadarla bitse iyi Bir insan edinmişsindir kendine Bir şarkı edinmişsindir, bir umut Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da Saçlarınla beraber penceredeyken Besbelli arandığından haberli Gemiler eskirken, deniz eskirken l...

Tanzimat Dönemi Tiyatro

Salı, 29 Mart 2016 00:23
Tanzimat Dönemi Tiyatro Örnekleri Tanzimat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Tiyatronun Türk kültür ve edebiyatında en eski çağlardan beri var olduğu bilinmektedir. Elimizde, özellikle halk arasında birtakım ilgi çekici maceraların, doğa olaylarının, dini inanışların oyun olarak sergilend...

Tanzimat Dönemi Hikaye ve Roman

Cumartesi, 19 Mart 2016 23:21
Tanzimat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Tanzimat Dönemi Hikaye ve Roman Örnekleri Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Hikaye, roman gibi anlatılar da bütün edebi türlerde olduğu gibi insanın yaşayıp hissettiklerini, duygu, hayal ve düşüncelerini paylaşma isteğinin bir d...
Tanzimat Dönemi Şiir Tanzimat’ ta Şiir Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir akım olarak ortaya çıkması 19. Asrın, aynı Tanzimat Dönemi Türk şiiri; Klasik Türk Şiirinde olduğu gibi belli bir topluluğun, sanat camiasının şiiri olamamış, dönemin yenilik ve batılılaşma taraftarı yazar, şair ve devlet adamları gibi birbirinden bağımsız sanatçılar ta...
Tanzimat Döneminde Nesir (Düz Yazı) Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir akım olarak ortaya çıkması 19. Asrın, aynı Türk Edebiyatında makale, deneme, eleştiri, mizah gibi öğretici türdeki yazılara gerçek anlamda ilk defa Tanzimat Döneminde rastlanır. Klasik Edebiyatımızda (Divan Edebiyatı) öğ...

Çevrimiçi Kişi Sayısı

157 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi