Buradasınız: AnasayfaDil ve Anlatım10. SınıfRamazan İlbay
Servet-i Fünun döneminde tenkit(eleştiri), mektup, gezi yazısı, anı gibi hemen hemen her türde öğretici metinler yazılmıştır. Yalnız dönemin baskıcı(İstibdad) ortamı ve sanatçıların ruh hallerinin elverişli olmaması nedeniyle bu türlerden yalnızca hiciv-mizah türünde fazlaca bir eser yazılmamıştır. Servet-i Fünun edebiyatının ortaya çıktığı yıllard...
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan bu edebi anlayış çok kısa sürmüş olsa da batıya tam bir uyum sağlaması yönüyle Tanzimat’tan daha başarılı olmuştur. Tanzimat dönemi ile başlayan batılılaşma hareketi Servet-i Fünun döneminde hız kazanmıştır. Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve Abdülhamit’in devleti yıkıl...

Hikaye Yazma Ödevi

Kategori: Ödev Örnekleri
Salı, 12 Aralık 2017 20:48
Diyet Masalı Not: Aşağıdaki ödevde Ömer Seyfettin’in Diyet adlı hikayesi belli bir yerden kesilerek özgün fikirlerle yeniden kurgulanarak devam ettirilmiştir. … – Al bakalım, şu diyetini verdiğin şeyi! Diye hızla fırlattı. Sonra giysisinin kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yaptı. Dükkândan çıktı. Onun bir zamanlar geldiği yer gibi, şimdi git...
Tanzimat Dönemi Yazar ve Şairler 1-        Ahmet Cevdet Paşa Ahmet Cevdet Paşa Encümen-i Daniş’in önemli bir üyesidir. 1822-1895 yılları arasında yaşamıştır. Tanzimat’ın diğer sanatçıları gibi Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından destek görmüştür. Cevdet Paşa tanınmış bir aileden gelmektedir. Dedesi Pulatkıran Ahm...
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Şiir Tanzimat’ta Şiir Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında yenileşmenin en zor olduğu üzerinde en çok deneme ve yenilik yapılan alan şiir olmuştur. Zira Klasik Türk Edebiyatının en başarılı olduğu tür şiirdir. Divan şiiri yazılıp söylenmeye başladığı 15. Yüzyıldan 19. Asra kadar birçok ilerleme kaydetmiş; bu kültür ve ...
Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri -         Tanzimat dönemi 1860 yılında ilk özel gazetenin çıkması(Tercümanı Ahval) ile başlar; 1896 yılında Serveti Fünün isimli yeni bir geleneğin ortaya çıkması ile son bulur. Not: Edebiyatımızda “Yenileşme” hareketi ilk olarak askeri alanda başlamıştır. 1839’da Ta...

Çevrimiçi Kişi Sayısı

177 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi