Buradasınız: AnasayfaDil ve Anlatım9. SınıfRamazan İlbay
Fecri Ati Topluluğu Şiir Fecr-i Ati edebiyatı sanatçıları dil-üslup, sanat anlayışı yönleri ile Servet-i Fünun edebiyatını kendilerine örnek almıştır. Haliyle her iki edebi gelenekte de şiirlerde kullanılan malzeme ortaktır. Bu şiirlerde işlenen başlıca temalar aşk ve doğadır. Aşk temalı şiirlerde aşırı duygusallık göze çarpar; doğa şiirlerinde is...

Fecr-i Ati Topluluğunun Oluşumu

Çarşamba, 21 Mart 2018 00:06
Fecr-i Ati Topluluğu 1909-1912 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile istibdat dönemi son bulmuş ve yazarlar şairler için edebi ürünler verebilecekleri daha özgür bir ortam doğmuştur. Bu özgür ortamda Servet-i Fünun sanatçılarının tekrar bir araya gelecekleri ve edebi çalışmalara devam edecekleri düşünülmüş; fakat onlarda herhangi bir hareketl...
Maddeler Halinde… -         Türk Edebiyatında 1896 ile 1901 yılları arasında, Tanzimat sanatçılarından Recaizade M. Ekrem’in tavsiye ve yönlendirmesi ile bir gurup genç yazarın beş yıl gibi kısa bir süre boyunca batı ölçüsünde eserler vererek edebiyata katkıda bulundukları döneme Servet-i Fünun dönemi denilm...
Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro Önemli bir edebi tür olan tiyatro, Servet-i Fünun döneminde şiirin ve romanın gölgesinde kalmıştır. (Servet-i Fünun sanatçıları daha çok şiir ile ilgilenmiştir.) Tanzimat’ta halkı eğitmek için bir araç olarak görülen tiyatro, Servet-i Fünun döneminde ise diğer türlerde olduğu gibi halkta estetik zevk uyandıracak bir t...
Servet-i Fünun Dönemi Hikaye ve Roman Türk edebiyatında hikaye - roman gibi mensur anlatım türleri gerçek yerini ve değerini ancak Serveti Fünun döneminde kazanmıştır. Tanzimat ile başlayan Türk edebiyatının batılılaşması hareketi ile şiir türünde yapılan her türlü yenilik en az bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmış; Eski Türk Edebiyatı gelene...
Mensur Şiir Edebiyatımızda “Mensur” tabiri düz yazı biçiminde yazılmış eser anlamında kullanılmaktadır. “Mensur Şiir” ise aliterasyon(ünsüz uyumu), asonans(ünlü uyumu), tekrir, kafiye-redif gibi ahenk unsurları ile benzetme, mübalağa, tenasüp gibi söz sanatlarının kullanıldığı düz yazı metinler için kullanılan bir tabirdir. Batı edebiyatından alın...

Çevrimiçi Kişi Sayısı

115 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi