Buradasınız: AnasayfaDil ve Anlatım9. SınıfRamazan İlbay

Tanzimat Dönemi Tiyatro

Cumartesi, 21 Ocak 2017 14:55
Tanzimat Dönemi Tiyatro Örnekleri Tanzimat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Tiyatronun Türk kültür ve edebiyatında en eski çağlardan beri var olduğu bilinmektedir. Elimizde, özellikle halk arasında birtakım ilgi çekici maceraların, doğa olaylarının, dini inanışların oyun olarak sergilendiğine dair tarihi bilgiler bulunmaktadır. Bugün hala d...
Tanzimat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Tanzimat Dönemi Hikaye ve Roman Örnekleri Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Hikaye, roman gibi anlatılar da bütün edebi türlerde olduğu gibi insanın yaşayıp hissettiklerini, duygu, hayal ve düşüncelerini paylaşma isteğinin bir doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hikaye ve roman...
Tanzimat Döneminde Nesir (Düz Yazı) Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir akım olarak ortaya çıkması 19. Asrın, aynı Türk Edebiyatında makale, deneme, eleştiri, mizah gibi öğretici türdeki yazılara gerçek anlamda ilk defa Tanzimat Döneminde rastlanır. Klasik Edebiyatımızda (Divan Edebiyatı) öğretici türdeki eserler, daha çok Arap ve Acem (Arap ol...
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Tanzimat Döneminin Genel Özellikleri Batı etkisinde Türk Edebiyatının bir akım olarak ortaya çıkması 19. Asrın, aynı zamanda devlet adamı olan, şair ve yazarları Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in edebi çalışmaları ile başlar. Bu ilk dönem şair ve yazarlarının halkı aydınlatmak; hak, eşitlik, hürriyet gibi kavramla...
Yenileşme Dönemi (Tanzimat, Islahat Fermanı) XIX. Yüzyılda Osmanlının Siyasi, Sosyal, Ekonomik, Eğitim Durumu Osmanlıda, yenileşme hareketinde, 1839 tarihinin mühim bir yeri vardır. Bu tarihte Osmanlının Batı ile olan münasebeti ve yenileşme hareketi sistemli ve planlı bir çizgiye girmiştir. 3 Kasım 1939’da Sultan Abdülmecit’in emri ile Koca Mus...

Kurs Başvurusu Yapma

Kategori: Kurs
Perşembe, 24 Eylül 2015 18:11
Lise Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? Yetiştirme ve Destekleme Kurslarına Başvuru Nasıl Yapılır? Yetiştirme ve Destekleme Kursu Ders Seçimi Yetiştirme ve Destekleme Kursu Öğretmen Seçimi Kurslara başvurmak için öncelikle bir eba şifresi alınmalıdır. Öğrencilerin bu şifreleri kendisinin alması mümkün değildir. Şifreler okulunuz idaresi, sınıf rehbe...

Çevrimiçi Kişi Sayısı

151 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi