Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri

 Milli Edebiyat

Buradasınız: milliedebiyat.com

Sen el kadar bir kadınsındır

Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli

Bazı ağaçlara kapı komşu

Bazı çiçeklerin andırdığı

İş bu kadarla bitse iyi

Bir insan edinmişsindir kendine

Bir şarkı edinmişsindir, bir umut

Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da

Saçlarınla beraber penceredeyken

Besbelli arandığından haberli

Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda

Sevgili       

 

Cemal SÜREYA 

Dağılır yele karşı altın saçları

Uçuşurdu bin bir büklüm içinde.

Bir hoş ışık vardı gözlerinde

Pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri.

 

Bir iyilik sarardı yüzünü bazen

Bilmem, belki bana öyle gelirdi.

Ben, o sevdadan can atan deli

Nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman.

Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

Karamânî Mehmet Efendiye

Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

 

Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

 

Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

 

Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • Fıkra ( Köşe Yazısı )
 • FIKRA TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ Bir yazarın, günlük olaylardan esinlenerek yazdığı ve o konu üzerinde, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini yansıttığı yazıya fıkra denir. Fıkra, gazete ve dergilerin iç sayfalarının bir köşesinde yayımlanır. Bu tür, edebiyatımıza, Tanzimat gazeteciliğiyle birlikte Batı’dan girmiştir. Üzerinde durduğumuz fıkrayı, ders ve ibret alınmak için söylenmiş Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkraları gibi kıssa niteliğindeki güldürü fıkralarıyla karıştırmamalıdır. Konumuz, edebiyatta bir yazı türü...

 • Şiir İnceleme
 • ŞİİR İNCELEME YÖNTEMİ Şiir Nasıl İncelenir? Şiir İnceleme Örneği Şiir Tahlili İnsanın duygu ve düşüncelerini kendine özgü dil ve ifade kalıpları ile anlatmasına şiir denir. Şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı vardır. Bir şiirde cümlelerin devrik olması, ifadelerin mecazlı olması, benzetme ve kişileştirme gibi sanatlardan yararlanılması, mısraların kullanılıp dizeler arası ölçü uygunluğunun bulunması şiir türüne özgü uygulamalardır. Çoğu şiirde dilbilgisi kuralları aranmaz. Şiir...

  Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
 • COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM (LİRİK ANLATIM) Bir kompozisyonda ele alınan konu, ya düz anlatımla, ya da lirik (lirik) anlatımla anlatılır. Düz anlatım, konuşma dilinde olduğu gibi mensur anlatımdır. Manzum anlatım ise, ölçülü ve kafiyeli mısra düzenine göre bir anlatım şeklidir. Batı edebiyatlarının klâsik akıma bağlı trajik tiyatrolarının hemen tümü, lirik anlatımla kaleme alınmıştır. Bundan sonraki çağlarda da birçok didaktik konuların lirik olarak meydana getirildiği görülür....

 • Şiirde Tema
 • ŞİİRDE TEMA, KONU VE ANA FİKİR Şiirin Temasını ve Konusunu Bulma Ana Fikir Nedir? Tema Bir şiirde kafiye, nazım birimi, nazım türü, söz sanatları vb. gibi birimler arasında anlamsal ve yapısal bağlantının kurulması maksadı ile sık sık tekrar edilen ve iletinin verildiği özlü düşünceye “tema” denir. Şiirlerde tema şiirin özünü oluşturur. Tema çoğunlukla bir duyguya işaret eder. Şiirler birer duygu paylaşımlarıdır. Aşk veya tabiat(doğa) insanı doğal olarak şairi etkileyen...

 • Meb e-tab Tablet Sorunları ve Çözümleri
 • MEB E-TAB 4- 5 SORUNLARI Meb e-tab Kullanımı Meb etab tablette sorunlar ve basit çözümler Okullarımızda dağıtılan meb etab tabletler zaman zaman arızalanmakta, gerektiği gibi çalışmamaktadır. Aşağıda en sık rastlanan sorunlar ve çözüm yolları sıralanmıştır. Not: Lütfen sizlere eğitim öğretim ortamlarınızı zenginleştirmek maksadı ile dağıtılan meb etab tabletlerinizin yazılımlarını bozdurmayınız(kırdırma) İnternetteki videolar açılmıyor:İnternette birçok site flash videoları kullanmaktadır. Adobe Flash play android desteği bulunmamaktadır. Sorunun kaynağı meb etab tabletiniz değildir....

  Metinlerin Sınıflandırılması
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Edebiyatta ya da başkaca herhangi bir bilimde aynı veya benzer özellik gösteren ürünlerin aynı; farklı özellikler gösteren ürünlerin ise ayrı gruplara ayrılmasına sınıflandırma denir. Edebiyatta yapılan sınıflandırma metinlerin ve dönemlerin ayrıştırılmasından ibarettir. Bir edebi ürünün aşağıda belirtilen özellikleri dikkate alınarak gruplandırma yapılır: Metinleri Sınıflandırmada Kullanılan Ölçütler: a- Metnin konusu:Bir metnin konusunun aşk, doğa, yalnızlık, gelişen teknoloji, toplumsal değişim vb. olması metnin türünün farklı olmasına neden olacaktır....

  Emredici Anlatım
 • Emredici Anlatım
 • EMREDİCİ ANLATIM Okurun ya da dinleyiciyinin istenilen doğrultuda harekete geçmesini sağlamak maksadı ile dilin “yap, tut, dinle” gibi emir ifade eden bir üslupta kullanılması sonucu ortaya çıkan anlatım biçimine emredici anlatım denir. emredici anlatımda dil anlaşılacağı üzere emir kipleri ile doludur. Günlük hayatta sık sık kullandığımız emir ifadeleri ile edebi ve öğretici metinlerde kullanılan emredici ifadeler bir birinden farklıdır. Edebi metinlerde emir ifadesi dolaylıdır ve...

 • Şiir ve Zihniyet
 • ŞİİRLERDE ZİHNİYET BELİRLEME Şiirde Zihniyet Nedir? Zihniyet unsurları nelerdir? Bir dönemde siyasi, askeri, sosyal, askeri, ekonomik, kültürel, dini vb. hayat unsurlarının insanlarda oluşturduğu ortak algıya, düşünce yapısına ya da bakış açısına “zihniyet” denir. Her dönemde insanlar toplum, yaşayış veya sanat konusunda farklı fikirlere sahip olmuşlardır. Örneğin bir dönemde sanatçılar eserlerinde toplumsal fayda amacı taşırken farklı bir dönemde sadece sanatsal kaygı ile eser yazmıştır. Dönemler...

  Son Eklenenler

  Son Yorumlar

  Ziyaretçi - Buse
  Mrb 9.sınıfım.ortalamam 50 nin üstünde.türk dil ve edebiyatından kalıyorum.toplam 4 zayıfım var.geçe...
  Ziyaretçi - Sait cakir
  Kardesim internete giriyorum herhangi bir site girmek istiyorum olmuyo sitye giris meb taraf engelle...
  Ziyaretçi - Batuhan Unuvar
  Hocam genel ortalama 49 ya hocam 50-60 verin de 50 olsun ya sınıfta kalmiyayim hocam lütfen ya. Gere...
  Ziyaretçi - ahmet
  Gecersin
  Ziyaretçi - ahmet
  Merhaba hocam 9. Sinifim ve ilk donem turk dili ve edebiyatim zayif geliyor 2. Donem zayif gelmezse ...

  Çevrimiçi Kişi Sayısı

  71 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi